ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ CBY235 GÜZ 2+0 Üniversite S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş kazalarının tanımı, nedenleri ve önleme yöntemlerini açıklar.
  2-İş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemini açıklar.
  3-İş kazaları ve sınıflandırılmasını açıklar.
  4-İş yerlerinde tehlikeler ve tehlike çeşitlerini açıklar, kaza araştırmalarında yöntem ve çözümleri uygular.
  5-Ergonomik çalışma düzenini oluşturur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   72
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,4 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimi açısından önemi K1. Bölüm 1
  2 İş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri K1. Bölüm 2
  3 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu K1. Bölüm 3
  4 İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Ataması K1. Bölüm 3
  5 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi K1. Bölüm 3
  6 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları K1. Bölüm 3
  7 Risk Analizi K1. Bölüm 3
  8 Ara Sınav
  9 Acil Durum Eylem Planı K1. Bölüm 3
  10 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları K1. Bölüm 3
  11 İkaz ve Uyarı Levhaları K1. Bölüm 4
  12 Periyodik Kontroller K1. Bölüm 4
  13 İş Sağlığı ve Güvenliği Denetlemeleri K1. Bölüm 5
  14 Genel Denetleme Kontrol Konuları K1. Bölüm 6
  15 Elliden Fazla İşçi Çalıştıran İş Yerleri İçin İlave Kontrol Konuları K1. Bölüm 6
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr.Gör. Şerife SALMAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Erol, H. (2017). İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalı El Kitabı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap YK1. Selçuk, H. (2019). İş Sağlığı ve Güvenliği. Ankara:Seçkin Yayıncılık.
  Dersin Amacı Çalışma ortamında karşılaşılabilinen işçi sağlığını olumsuz etkileyecek etkenlerin tanınması ve tanımlanması ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler almayı sağlamak.
  Dersin İçeriği İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi,İş sağlığı ve güvenliği kavram ve kapsamı,İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve görevleri,İş güvenliği kültürü,Risk ve tehlike tanımları, çeşitleri,İş kazalarının genel ve hukuki tanım,İş kazalarının kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve bildirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. 4
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. -
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 4
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. -
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster