ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Teknolojinin Bilimsel İlkeleri CCT103 GÜZ 3+1 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ölçüm yapar. SI birim sistemini kullanır. Skaler ve vektörel büyüklükleri açıklar. Vektörel büyüklükler üzerinde işlem yapar. Hareket ile ilgili temel kavramları açıklar, hareket ile ilgili problemleri çözer.Dinamikle ilgili temel kanunları açıklar. Sürtünme kuvvetini açıklar. Statikle ilgili temel kavramları ve kuralları açıklar. Ağırlık merkezini bulur ve hesaplar.
  2-Malzemeyi tanımlar, malzemeyi koruma metotlarını açıklar. Hook kanununu açıklar. Malzemelerin esneklik katsayılarını tanımlar. İş, güç ve enerjiyi tanımlar ve basit problemleri çözer. Hidrostatik basıncı açıklar ve basınç ölçüm cihazlarını kullanır. Pascal ve Arkhimedes kanununu açıklar. Konu ile ilgili basit problemleri çözer.
  3-Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketlerini tanımlar ve dalga hızı, dalga boyu ve frekansla ile ilgili problemleri çözer. Ses, özellikleri ve oluşumunu açıklar.
  4-Isı ve sıcaklık kavramlarını açıklar. Cisimlerin sıcaklıkla genleşmesini ve genleşme katsayılarını tanımlar. Genleşme hesaplarını yapar. Isı transferini açıklar ve hesaplamalarını yapar. Isı transferini önleme yöntemlerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje2011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   124
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,13 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ölçme,Brim sistemleri, Skaler ve vektörel büyüklükler ve aralarındaki fark, vektörlerin toplanması, çıkarılması ve çarpımı, bileşke kuvvet ve bir kuvvetin bileşenlerine ayrılması, K1.
  2 Hareket bilgisi, Yol, hız, ivme ve zaman ilişkisi ve grafiklerinin çizilmesi, yorumlanması ve hesaplanması K1.
  3 Hareket çeşitleri ve hareket çeşitleri ile ilgili basit problemlerin çözümü, K1.
  4 Dinamik; dinamik ile ilgili kanunlar ve dinamik problemlerinin hesaplanması, sürtünme kuvveti ve etkisi K1.
  5 Denge, koşulları ve hesaplanması. Moment ve moment problemleri. Ağırlık merkezi ve hesaplanması. K1.
  6 Malzemelerin tanımı, özellikleri ve seçimi, malzemelerin etkileşimi, oksitlenme ve zararları, oksitlenmeyi önleme metotları K1.
  7 Malzemelerin fiziksel etkileşimi, Hook kanunu, çekme ve basma ile ilgili problemler, çekme deneyi grafiklerinin çizilmesi K1.
  8 Ara Sınav
  9 İş ve güç kavramları. İş ve güç problemlerin çözümü. K1. K2.
  10 Enerjinin tanımı ve çeşitleri. Enerjinin korunumu. Enerji ile ilgili problemlerin çözümü. K1.
  11 Hidrostatik. Akışkanların temel özellikleri.Yoğunluk ve basınç kavramlarının tanımı. Hidrostatik basınç. Atmosfer basıncı. Basınç ölçüm cihazları ve kullanımı. Pascal ve Arkhimedes yasaları.Konu ile ilgili problem çözümleri. K1. K2.
  12 Dalgalar ve özellikleri. Mekanik ve Elektromanyetik dalgalar. Frekans, periyot, dalga boyu ve dalga hızı. Dalgaların yayılması ve girişimi. Ses ve özellikleri. Konu ile ilgili problem çözümleri. K1. K3.
  13 Termometri (Sıcaklık) kavramı. Sıcaklığın cisimler üzerindeki etkileri. Termometreler, sıcaklık ölçüm cihazları. Katıların ve sıvıların sıcaklıkla genleşmesi.Konu ile ilgili problem çözümleri. K1. K2.
  14 Kalorimetri (Isı) kavramı. Isı kapasitesi ve özgül ısı kavramları. Faz değişimleri. Isı alışverişi. Isı transferi ve çeşitleri. Isı transferinin önlenmesi. Konu ile ilgili problem çözümleri. K1. K2.
  15 Nanoteknoloji hakkında genel bilgi. Nanoteknoloji ile ilgili örnekler. K1.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Kemal ŞENTÜRK
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Turgay Taşkın

  2-)Öğretim Görevlisi Hasan Dağ

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. İkbal AY KEÇELİ
  Kaynaklar K1. Ögr. Gör. Kemal ŞENTÜRK Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Ders Notu K2. Prof.Dr. Kemal Çolakoğlu ;, 5.baskıdan çeviri; Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: ISBN: 9757477168 K3. Prof. Dr. Cengiz Yalçın; Fishbane, Gasiorowicz ve Thornton, 2. baskıdan çeviri; Arkadaş Yayıncılık, Çeviri Editörü ISBN:9755093680
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilerin, meslek yaşamlarındaki başarılarını arttırmak ve ön lisans eğitiminde alacakları derslerde başarı sağlamaları için temel fizik kurallarını kavrayabilmeleri, analiz ve sentez becerilerini geliştirebilmeleri amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Ölçme,Brim sistemleri, Skaler ve vektörel büyüklükler ve farkları, vektörlerin toplanması, çıkarılması ve çarpımı, bileşke kuvvet ve bir kuvvetin bileşenlerine ayrılması. Hareket bilgisi, yol, hız, ivme ve zaman ilişkisi ve grafiklerinin çizilmesi, yorumlanması ve hesaplanması. Hareket çeşitleri ve hareket çeşitleri ile ilgili basit problemlerin çözümü, Dinamik; dinamik ile ilgili kanunlar ve dinamik problemlerinin hesaplanması, sürtünme kuvveti ve etkisi. Denge, koşulları ve hesaplanması. Moment ve moment problemleri. Ağırlık merkezi ve hesaplanması.Malzemelerin tanımı, özellikleri ve seçimi, malzemelerin etkileşimi, oksitlenme ve zararları, oksitlenmeyi önleme metotları. Malzemelerin fiziksel etkileşimi, Hook kanunu, çekme ve basma ile ilgili problemler, çekme deneyi grafiklerinin çizilmesi. İş ve güç kavramları. İş ve güç problemlerin çözümü.Enerjinin tanımı ve çeşitleri. Enerjinin korunumu. Enerji ile ilgili problemlerin çözümü.Hidrostatik. Akışkanların temel özellikleri.Yoğunluk ve basınç kavramlarının tanımı. Hidrostatik basınç. Atmosfer basıncı. Basınç ölçüm cihazları ve kullanımı. Pascal ve Arkhimedes yasaları.Konu ile ilgili problem çözümleri. Dalgalar ve özellikleri. Mekanik ve Elektromanyetik dalgalar. Frekans, periyot, dalga boyu ve dalga hızı. Dalgaların yayılması ve girişimi. Ses ve özellikleri. Konu ile ilgili problem çözümleri. Termometri (Sıcaklık) kavramı. Sıcaklığın cisimler üzerindeki etkileri. Termometreler, sıcaklık ölçüm cihazları. Katıların ve sıvıların sıcaklıkla genleşmesi.Konu ile ilgili problem çözümleri. Kalorimetri (Isı) kavramı. Isı kapasitesi ve özgül ısı kavramları. Faz değişimleri. Isı alışverişi. Isı transferi ve çeşitleri. Isı transferinin önlenmesi. Konu ile ilgili problem çözümleri.Nanoteknoloji hakkında genel bilgi. Nanoteknoloji ile ilgili örnekler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Elektrik ve Elektronik Teknolojisinin temel kanun ve ilkelerini öğrenip alanında karşılaşılacak problemlerin çözümünde kullanır. 2
  2 Mesleğinin gerektirdiği hesaplamaları yapar. 2
  3 Ev cihazlarının montajını yapar ve cihazların ilk çalışmalarını gerçekleştirip cihazların kullanımını açıklar. -
  4 Elektrikli cihazların çalışma prensiplerini kavrar. 3
  5 Elektrikli cihazların devre şemalarını okuyup akış diyagramlarını yorumlar. -
  6 Ev cihazlarında kullanılan elektrik-elektronik komponentler ile mekanik komponentlerin yapısı ve çalışma prensiplerini açıklar, sağlamlık kontrollerini yapar. 2
  7 Elektrikli cihazlarda meydana gelebilecek arızaları tespit edip bu arızaları giderir. -
  8 Ev cihazlarının montajı ve arızalarının giderilmesinde gerekli ölçü aletleri, araç ve gereçleri kullanır. 1
  9 Ev cihazlarında kullanılan elektronik program kartlarının yapısını, çalışmasını açıklar ve arıza tespitini yapar. -
  10 Bilgisayar Destekli Tasarım Programlarını kullanarak proje ve sunumlar hazırlar. Office Program Bileşenleri ile internet arama motorlarını, yazılı ve sözlü iletişimi ve mesleki yabancı dil yeterliliklerini uygun seviyede kullanır. -
  11 Bağımsız çalışmada karar verir, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar, mesleki etik değerler ile kalite ve güvenlik bilincine sahip olur. -
  12 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip birey olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster