ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Elektrik ve Elektronik Ölçme Teknikleri CCT107 GÜZ 3+1 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ölçme ikelerini açıklar
  2-Doğru akım ölçmeleri yapar
  3-Alternatif akım ölçmeleri yapar
  4-Devre elemanları ve parametreleri ölçer
  5-Osiloskop ile ölçmeler yapar
  6-Endüstriyel ölçmeleri açıklar ve transdüserleri kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   142
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,73 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uluslar arası sistemin (S.I.) kabul ettiği temel ve türetilmiş birimler
  2 Döner bobinli galvanometrenin çalışma ilkeleri
  3 Döner bobinli galvanometreyi, ampermetre olarak kullanma
  4 Döner bobinli galvanometreyi, voltmetre olarak kullanma
  5 Döner bobinli galvanometreyi, seri ve paralel tip ohmmetre olarak kullanma
  6 Multimetreler
  7 Alternatif akım ve alternatif gerilimin ölçülmesi
  8 Ara Sınav
  9 Elektrodinamik ölçü aletinin çalışma prensibi
  10 Döner demir plakalı ölçü aletinin çalışma prensibi
  11 Döner mıknatıslı ölçü aletinin çalışma prensibi
  12 Güç ölçmeleri
  13 Devre elemanları ve parametrelerin ölçülmesi.
  14 Osiloskop ile ölçüm
  15 Endüstriyel ölçmeler ve transdüserler.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Mehmet KARAYEL
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Mehmet Karayel

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Elektrik - Elektronik Ölçme Tekniği, Mahmut Nacar
  Yardımcı Kitap Elektrik - Elektronik ve Ölçme Uygulama Kitabı - Engin Tekin, Metin Bereket
  Dersin Amacı Bu derste,ölçme kavramları, elektriksel büyüklüklerin ölçülmesinde kullanılan ölçü aletlerinin çalışma prensipleri, devreye bağlanma şekilleri ve yöntemleri, hataların analizi, ölçü aletlerinin ölçme alanlarının genişletilmesi ve elektriksel büyüklüğe göre uygun ölçü aletinin seçimi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Temel ve elektriksel ölçme tanımları, Temel ve türetilmiş birimler, Standartlar, metroloji, kalibrasyon. Sayılar, Rakamlar, Kesme, Yuvarlama ve Tolerans, Mutlak hata ve Bağıl hata, hata analiz. Ölçü Aletlerinin Karakteristikleri, Etiket özellikleri, Semboller. Göstergeli Ölçü Aletleri, Döner bobinli ölçü aletleri. Galvanometre, DC Ampermetre ve DC Voltmetre tasarımı, ölçme alanlarının genişletilmesi. Direnç ölçme yöntemleri, Seri-paralel Ohmmetreler, Voltmetre-Ampermetre ile direnç ölçme (önce- sonra bağlama yöntemleri), Çapraz bobinli ölçü aleti, Meger, Wheatstone Köprüsü. Sinyal türleri , AC Ölçümleri, osilaskop ekrandan genlik, frekans ve faz okuma, Maksimum değer, Ani değer, Ortalama değer, Efektif değer, faz farkı, Elektrodinamik ölçü aleti
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Elektrik ve Elektronik Teknolojisinin temel kanun ve ilkelerini öğrenip alanında karşılaşılacak problemlerin çözümünde kullanır. 3
  2 Mesleğinin gerektirdiği hesaplamaları yapar. 2
  3 Ev cihazlarının montajını yapar ve cihazların ilk çalışmalarını gerçekleştirip cihazların kullanımını açıklar. -
  4 Elektrikli cihazların çalışma prensiplerini kavrar. -
  5 Elektrikli cihazların devre şemalarını okuyup akış diyagramlarını yorumlar. 1
  6 Ev cihazlarında kullanılan elektrik-elektronik komponentler ile mekanik komponentlerin yapısı ve çalışma prensiplerini açıklar, sağlamlık kontrollerini yapar. 4
  7 Elektrikli cihazlarda meydana gelebilecek arızaları tespit edip bu arızaları giderir. 2
  8 Ev cihazlarının montajı ve arızalarının giderilmesinde gerekli ölçü aletleri, araç ve gereçleri kullanır. 5
  9 Ev cihazlarında kullanılan elektronik program kartlarının yapısını, çalışmasını açıklar ve arıza tespitini yapar. 1
  10 Bilgisayar Destekli Tasarım Programlarını kullanarak proje ve sunumlar hazırlar. Office Program Bileşenleri ile internet arama motorlarını, yazılı ve sözlü iletişimi ve mesleki yabancı dil yeterliliklerini uygun seviyede kullanır. -
  11 Bağımsız çalışmada karar verir, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar, mesleki etik değerler ile kalite ve güvenlik bilincine sahip olur. -
  12 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip birey olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster