ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Jeoloji ORM103 GÜZ 2+0 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Jeolojik ortamları tanır.
  2-Yer yuvarının yapısını kavrar.
  3-Yerkabuğunu oluşturan kayaçlar ve mineraller hakkında özet bilgi verir.
  4-Kayaçların oluşturduğu toprak tipleri kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   93
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,1 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Jeolojinin tanımı ve kapsamı K1. Bölüm 1 K2. Bölüm 1
  2 Güneş sistemi K2. Bölüm 2
  3 Dünyanın şekli ve hareketleri K2. Bölüm 3
  4 Yer yuvarının yapısı K2. Bölüm 3
  5 Dünyanın yaşı ve jeolojik zamanlar K2. Bölüm 4
  6 Mineraller K1. Bölüm 2
  7 Kayaçlar K1. Bölüm 2
  8 Ara Sınav
  9 Magmatik (plütonik veya volkanik) kayaçlar K1. Bölüm 2
  10 Metamorfik (başkalaşım) kayaçları K1. Bölüm 2
  11 Tortul (sedimanter) kayaçlar K1. Bölüm 2
  12 Kayaçların oluşturduğu toprak tipleri K1. Bölüm 2
  13 Levha (plaka) tektoniği ve temel ilkeler K2. Bölüm 8
  14 Yeryüzünün şekillenmesini sağlayan kuvvetler K1. Bölüm 3
  15 Depremler K2. Bölüm 7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ebru Gül

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Üşenmez, Ş. 1990. Mühendisler için Jeoloji, Gazi Üniversitesi, Yayın No: 151, 220 syf. K2. Ketin, İ. 2006. Genel Jeoloji Yerbilimlerine Giriş. İTÜ Vakfı Yayınları, 9. Baskı, 563 syf.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, Orman mühendisi adayı öğrencilerin, hangi tür kayaçlardan hangi tür toprak oluştuğunu öğrenmesi jeolojik yapı ile bitki türlerini ilişkilendirmesi.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ormancılık ve çevre sorunlarını tanımlayabilme, küresel ve toplumsal koşullara uygun alternatif çözümler üretebilme becerisi kazanır. 4
  2 Biyoçeşitlik ve orman ekosistemlerini oluşturan canlı ve cansız unsurları bilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir. 3
  3 Orman kaynaklarının planlanması, üretim ve faydalanmanın düzenlenmesi ile bu alanda sürdürülebilir kaynak yönetimi için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir. 3
  4 Mevcut ormanların korunması, bakımı ve gençleştirilmesine, yenilerinin tesis edilmesine, bozuk ormanların iyileştirilmesine yönelik planlı müdahalelerde bulunabilme bilgi ve becerisine sahiptir. -
  5 Ormancılığın sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, sosyo-politik yapısını ortaya koyabilecek, farkındalık oluşturabilecek ve katılımcı yaklaşımla planlama, uygulama ve denetim becerisi kazanır. 3
  6 Ormancılık uygulamalarında bilişim teknolojilerini, ölçüm-hesap ve analiz araçlarını ve uygun yöntemleri kullanabilme becerisi kazanır. 4
  7 Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve eğilimleri anlama ve uygulama becerisi kazanır. -
  8 Ulusal ve Uluslararası ölçekte ormancılığın sektörel yapılanmasını bilir ve bu yapıyı analiz edip değerlendirebilme becerisi kazanır. -
  9 Ormancılık ve çevre konularında ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilir, ortak çalışmalar yapabilir ve projeler geliştirebilir -
  10 Ekip çalışması yapabilme, bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, analitik düşünme ve etkin iletişim becerisine sahip olur. -
  11 Ormancılık meslek anlayışı ve etik sorumluluğu kazanır. -
  12 Yaşam boyu öğrenme ilkesi ışığında, ormancılıkla ilgili ekolojik, politik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster