ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toprak Bilimi ORM104 BAHAR 2+2 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitki gelişim ortamı olarak toprağı açıklar.
  2-Toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini belirtir.
  3-Toprak verimliliğini özetler.
  4-Toprak suyu ve yönetimini açıklar.
  5-Toprak organik maddesi ve etkilerini analiz eder.
  6-Toprak oluşumu ve sınıflamasını açıklar.
  7-Toprak yönetimi ve önemini özetler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler506742
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   151
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,03 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toprak kavramına giriş K1 ve K2`nin "Giriş" Bölümleri okunacaktır.
  2 Toprak oluşumu K1`in 2. Bölümü ile K2`nin 2. ve 3. Bölümleri okunacaktır.
  3 Toprak fiziksel özellikleri K1`in 4.1. Bölümü ve K2`nin 4. Bölümü okunacaktır.
  4 Toprak kimyasal özellikleri K1`in 4.2. Bölümü ile K2`nin 5. ve 6. Bölümleri okunacaktır.
  5 Kil mineralleri K1`in 3.4. Bölümü okunacaktır.
  6 Toprak horizonları K1`in 6. Bölümü okunacaktır.
  7 Toprak horizonları K1`in 6. Bölümü okunacaktır.
  8 Ara Sınav
  9 Toprak profile K1`in 7. Bölümü okunacaktır.
  10 Toprak reaksiyonu K1`in 4.2.4. Bölümü ve K2`nin 6.1. Bölümü okunacaktır.
  11 Toprak organik maddesi K1`in 3.5.2. Bölümü ve K2`nin 5.1. Bölümü okunacaktır.
  12 Katyon Değişim Kapasitesi (KDK), iyon değişimi K1`in 4.2.1., 4.2.2. ve 4.2.3. Bölümleri ile K2`nin 6.2 Bölümü okunacaktır.
  13 Toprak suyu K1`in 4.1.9. Bölümü ve K2`nin 4.3. Bölümü okunacaktır.
  14 Toprak verimliliği ve bitki besin elementleri K1`in 5. Bölümü ile K2`nin 6.3. ve 8. Bölümleri okunacaktır.
  15 Toprak tuzluluğu ve alkaliliği K1`in 6.2.11. Bölümü okunacaktır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Dr. Servet PEHLİVAN, Arş. Gör. Ülkü YILMAZ
  Kaynaklar 1- Kantarcı, M. D., 2000; Toprak İlmi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ. Ü. Yayın No: 4261, O. F. Yayın No: 462, İstanbul. 2- Çepel, N., 1988; Toprak İlmi Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ. Ü. Yayın No: 3416, O. F. Yayın No: 389, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Powerpoint sunumları, bilgisayar, projeksiyon aleti, ders notları, ders kitabı.
  Dersin Amacı Bitki gelişim ortamı olarak toprak, toprak oluşumu ve sınıflandırılması, toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri toprak verimliliği ve toprak yönetiminin öğretilmesini amaçlar.
  Dersin İçeriği Bitki gelişim ortamı olarak toprak, toprak oluşumu ve sınıflandırılması, toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri toprak verimliliği ve toprak yönetiminin öğretilmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ormancılık ve çevre sorunlarını tanımlayabilme, küresel ve toplumsal koşullara uygun alternatif çözümler üretebilme becerisi kazanır. -
  2 Biyoçeşitlik ve orman ekosistemlerini oluşturan canlı ve cansız unsurları bilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir. 5
  3 Orman kaynaklarının planlanması, üretim ve faydalanmanın düzenlenmesi ile bu alanda sürdürülebilir kaynak yönetimi için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir. 4
  4 Mevcut ormanların korunması, bakımı ve gençleştirilmesine, yenilerinin tesis edilmesine, bozuk ormanların iyileştirilmesine yönelik planlı müdahalelerde bulunabilme bilgi ve becerisine sahiptir. 5
  5 Ormancılığın sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, sosyo-politik yapısını ortaya koyabilecek, farkındalık oluşturabilecek ve katılımcı yaklaşımla planlama, uygulama ve denetim becerisi kazanır. 4
  6 Ormancılık uygulamalarında bilişim teknolojilerini, ölçüm-hesap ve analiz araçlarını ve uygun yöntemleri kullanabilme becerisi kazanır. -
  7 Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve eğilimleri anlama ve uygulama becerisi kazanır. -
  8 Ulusal ve Uluslararası ölçekte ormancılığın sektörel yapılanmasını bilir ve bu yapıyı analiz edip değerlendirebilme becerisi kazanır. -
  9 Ormancılık ve çevre konularında ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilir, ortak çalışmalar yapabilir ve projeler geliştirebilir -
  10 Ekip çalışması yapabilme, bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, analitik düşünme ve etkin iletişim becerisine sahip olur. 3
  11 Ormancılık meslek anlayışı ve etik sorumluluğu kazanır. -
  12 Yaşam boyu öğrenme ilkesi ışığında, ormancılıkla ilgili ekolojik, politik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster