ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Park ve Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları ORM434 GÜZ-BAHAR 2+0 Fakülte S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Park ve süs bitkilerinde zarar yapan hastalıkları ve böcekleri tanır
  2-Park ve süs bitkisi zararlılarına karşı biyolojik mücadele uygular
  3-Park ve süs bitkisi zararlılarına karşı biyoteknik mücadele yöntemlerini uygular
  4-Park ve süs bitkisi zararlılarına karşı gerektiğinde kimyasal mücadele uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 202510
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   72
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,4 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genel entomoloji bilgilerinin kısa tekrarı K1
  2 Böcek salgınları, böceklerin üremesi, büyüme ve gelişmesi K1
  3 Süs bitkilerinde zarar yapan böceklerin kısa tanıtımı K1
  4 Toprakta yaşayan zararlı böcekler. Mevsimin değişik periyotlarında ortaya çıkan böcekler K1
  5 Süs bitkilerinin yaprak, çiçek ve meyvelerine bulaşan böcekler K1
  6 Zararlı böceklerin kimyasal ilaç dışındaki yöntemler kullanılarak mücadelesi K1
  7 Predatör, parazitoit böcekler ile böceklerde hastalık yapan organizmalar K1
  8 Ara Sınav
  9 Kimyasal mücadele: İnsektisit seçimi. İnsektisit ve fungusitlerde etiket bilgileri. Kimyasal mücadele alet ve ekipmanları. Zararlı böceklere karşı kimyasal mücadele uygulamalarında alınması gereken önlemler. Kimyasal mücadele uygulamaları K1
  10 Genel fitopatoloji bilgilerinin kısa tekrarı; Hastalık tipleri, belirtileri, etken ve etmenleri K1
  11 Odunsu süs bitkilerinin (iğne yapraklı ağaç ve çalılar) yaygın hastalıkları K1
  12 Odunsu süs bitkilerinin (geniş yapraklı ağaç ve çalılar ) yaygın hastalıkları K1
  13 Egzotik süs bitkilerinin yaygın hastalıkları K1
  14 Güllerde ve çok yıllık çiçekli bitkilerde yaygın hastalıklar K1
  15 Bitki hastalıkları ile mücadele K1
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KONDUR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Yalçın Kondur

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Ders notları K2. Sümer, S. 2008. Süs Bitkilerinin Hastalıkları. MMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi Yayını, Dörtrenk Yayın Tanıtım Matbaacılık, Ankara, 462 sayfa
  Yardımcı Kitap YK1. Horst, R. K. (2013). Field Manual of Diseases on Garden and Greenhouse Flowers. Springer. YK2. Vail, K.M., Hale, F., . You can control garden insects. University of Tennesse Institute of Agriculture PB595, 40pp
  Dersin Amacı Öğrenciler, park ve süs bitkilerinde zarar yapan böcekler ve hastalıklar hakkında genel bilgiler edinerek, bunlarla hangi yöntemler kullanılarak mücadele edilebileceğini öğrenirler
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ormancılık ve çevre sorunlarını tanımlayabilme, küresel ve toplumsal koşullara uygun alternatif çözümler üretebilme becerisi kazanır. 2
  2 Biyoçeşitlik ve orman ekosistemlerini oluşturan canlı ve cansız unsurları bilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir. 2
  3 Orman kaynaklarının planlanması, üretim ve faydalanmanın düzenlenmesi ile bu alanda sürdürülebilir kaynak yönetimi için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir. -
  4 Mevcut ormanların korunması, bakımı ve gençleştirilmesine, yenilerinin tesis edilmesine, bozuk ormanların iyileştirilmesine yönelik planlı müdahalelerde bulunabilme bilgi ve becerisine sahiptir. -
  5 Ormancılığın sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, sosyo-politik yapısını ortaya koyabilecek, farkındalık oluşturabilecek ve katılımcı yaklaşımla planlama, uygulama ve denetim becerisi kazanır. -
  6 Ormancılık uygulamalarında bilişim teknolojilerini, ölçüm-hesap ve analiz araçlarını ve uygun yöntemleri kullanabilme becerisi kazanır. 2
  7 Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve eğilimleri anlama ve uygulama becerisi kazanır. -
  8 Ulusal ve Uluslararası ölçekte ormancılığın sektörel yapılanmasını bilir ve bu yapıyı analiz edip değerlendirebilme becerisi kazanır. -
  9 Ormancılık ve çevre konularında ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilir, ortak çalışmalar yapabilir ve projeler geliştirebilir -
  10 Ekip çalışması yapabilme, bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, analitik düşünme ve etkin iletişim becerisine sahip olur. -
  11 Ormancılık meslek anlayışı ve etik sorumluluğu kazanır. -
  12 Yaşam boyu öğrenme ilkesi ışığında, ormancılıkla ilgili ekolojik, politik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster