ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Mimarlığına Giriş PEY101 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj mimarlığı ile ilişkili temel kavramları açıklar ve tarihsel gelişimi değerlendirir.
  2-Peyzaj mimarlığının çalışma konularını tanımlar.
  3-Peyzaj mimarlığının ögeleri ve süreçlerini tanımlar.
  4-Peyzaj planlama, tasarım ve yönetim kavramlarını değerlendirir.
  5-Peyzaj mekanı planlama ve tasarım kriterlerini ve ilkelerini tanımlar.
  6-Peyzaj mimarlığında kullanılan yapısal ve bitkisel materyalleri tanımlar.
  7-Peyzaj projeleri ve içeriklerini tanımlar.
  8-Peyzaj mimarlarının görev ve sorumluluklarını değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   111
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,7 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Peyzaj kavramı ve sınıflandırılması K1:Bölüm 1 Peyzaj kavramı, grupları, peyzaj-obje ilişkileri okunmalıdır. K3: Bölüm 2 Peyzaj: Alan-Bağlam bölümü okunmalıdır.
  2 Peyzajın mimarlığı mesleğinin tarihsel gelişimi ve Türkiye`de peyzaj mimarlığı eğitimi K1: Bölüm 2 Peyzaj Mimarlığı tarihsel gelişimi,, mesleğin kökleri , ortaya çıkış nedenleri okunmalıdır.
  3 Peyzaj sanatının gelişimi K1: Bölüm 3 Peyzaj Sanat Tarihi, tarihsel bahçelerin önemi, bahçe sanatlarına ilişkin özellikleri okunmalıdır. K3: Bölüm 1 tarihçe ve fikirler okunmalıdır.
  4 Peyzaj mimarlığının çalışma alanları K1:Bölüm 2 Peyzaj Mimarlığı ve Peyzaj Mimarı, Peyzaj Mimarlığının çalışma alanları, görevleri okunmalıdır. K3: Bölüm 6 Kariyer kısmı okunmalıdır.
  5 Peyzajın niteliksel özellikleri ve çeşitleri K1: Bölüm 1 Peyzajın özelliği ve çeşitliliği, K2: Bölüm 3 doğal ve kültürel peyzaj özellikleri okunmalıdır. K3: Bölüm 2 iklim, arazi, peyzaj karakteri bölümleri okunmalıdır.
  6 Peyzaj mimarlığında planlama, tasarım ve yönetimi kavramları K1: Bölüm 4 te peyzaj planlama ve tasarım kavramları okunmalıdır. K3: Bölüm 3 peyzaja yerleşmek bölümü ile Bölüm 6 yönetim ve koruma bölümü okunmalıdır.
  7 Mekan kavramı, planlama ögeleri ve ilkeleri K1: Bölüm 4 peyzaj planlama, Bölüm 6 peyzaj planlama aşamaları ve ilkeleri okunmalıdır. K2: Bölüm 2 Dış Mekan kavramsal bölümü okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Tasarım ögeleri ve ilkeleri K1: Bölüm 4 Peyzaj Tasarım, Bölüm 5 Peyzaj Tasarım eleman ve ilkeleri okunmalıdır. K2: Bölüm 3 sürdürülebilir tasarım ilkeleri ve Bölüm 4 Tasarım, Araştırma ve Hazırlık, Konsept Plan, Ön Tasarım Planı, Kesin Tasarım Planı, Uygulama Koşulları bölümleri okunmalıdır.
  10 Peyzaj mimarlığında kullanılan yapısal materyaller K1: Bölüm 7 peyzaj tasarımında inşai ve mimari elemanlar bölümü okunmalıdır. K2: Bölüm 7, 9 ve 10 incelenmelidir.
  11 Peyzaj mimarlığında kullanılan bitkisel materyaller K1: Bölüm 8 peyzaj mimarlığında bitki materyali, gruplandırılması, bitkisel tasarım ve bitki örnekleri bölümü incelenmelidir. K2: Bölüm 8 Bitkilendirme konusu okunmalıdır.
  12 Peyzaj mimarlığı proje aşamaları K1: Bölüm 6 Tasarım Aşamaları ve Bölüm 10 Çizim teknikleri konuları okunmalıdır. K3: Bölüm 5 Bir Projenin Anatomisi kısmı okunmalıdır.
  13 Peyzaj mimarlığı proje örnekleri Peyzaj projelerine ilişkin örnekler incelenmelidir.
  14 Peyzaj mimarlığı uygulama örnekleri I Arazi uygulamaları incelenmelidir.
  15 Peyzaj mimarlığı uygulama örnekleri II Arazi uygulamaları incelenmelidir.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Betül TÜLEK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Betül Tülek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Korkut, A.B., Şişman, E.E., Özyavuz M., 2017. Peyzaj Mimarlığı, Verda Yayıncılık, ISBN: 978-605-88381-0-9 2. Seçkin, N.P., Seçkin, Y.Ç., Seçkin, Ö.B., 2011.Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı ve Uygulama İlkeleri, Literatür Yayınları, ISBN: 978-975-04-0582-2 3. Waterman, T., 2012. Peyzaj Mimarlığının Temelleri, Literatür Yayınları, ISBN:978-975-04-0614-0
  Yardımcı Kitap 1. Laurie, M. 1975. An Introduction to Landscape Architecture, PITMAN Publishing Limited, London. 2. Aran, S. 1977. Peyzaj Mimarisi Temel Prensipleri (Landscape Architecture, Basic Principles), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayınları:635, Ders Kitabı:198, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 386. 3. Altunkasa, M.F. 1998. Peyzaj Mimarlığı (Landscape Architecture), Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı No:D-19, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Adana, 60.
  Dersin Amacı Peyzaj Mimarlığının tanımı, kapsamı, çalışma konuları ile peyzaj mimarının görev ve sorumluluklarını öğretmek, Peyzaj Mimarlığının diğer planlama, tasarım ve mühendislik dallarıyla ilişkisini ortaya koymak amacıyla gerekli bilgi ve tekniklerin verilmesidir.
  Dersin İçeriği Peyzaj kavramı ve sınıflandırılması, Peyzajın mimarlığı mesleğinin tarihsel gelişimi ve Türkiye`de peyzaj mimarlığı eğitimi, Peyzaj sanatının gelişimi, Peyzaj mimarlığının çalışma alanları, Peyzajın niteliksel özellikleri ve çeşitleri, Peyzaj mimarlığında planlama, tasarım ve yönetimi kavramları, Mekan kavramı, planlama ögeleri ve ilkeleri, Tasarım ögeleri ve ilkeleri,Peyzaj mimarlığında kullanılan yapısal materyaller,Peyzaj mimarlığında kullanılan bitkisel materyaller,Peyzaj mimarlığı proje aşamaları,Peyzaj mimarlığı proje örnekleri,Peyzaj mimarlığı uygulama örnekleri (arazi),Peyzaj mimarlığı uygulama örnekleri (arazi) anlatılmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 3
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 3
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 4
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 5
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 3
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 4
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster