ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Sanat Tarihi PEY102 BAHAR 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj tasarım felsefesi hakkında yeterli bilgi ve analiz yeteneği geliştirir.
  2-Peyzaj tasarım pratiği hakkında yeterli bilgi ve analiz yeteneği geliştirir.
  3-Peyzaj tasarımına temel teşkil eden önemli kavramları açıklar.
  4-Toplumların yaşam şekilleri, gelenekler, din, ticaret, savaşlar ve zenginlik gibi unsurların peyzaj sanatına etkilerini kavrar.
  5-İlkçağ, Ortaçağ ve Rönesans bahçelerini kavrar.
  6-Fransız barok stil bahçeleri ve İngiliz doğal stil bahçelerini kavrar.
  7-Uzakdoğu bahçeleri, İslam ve Hıristiyan toplumlarında peyzaj sanatının gelişimini açıklar.
  8-Türk peyzaj sanatının değişik dönemlerdeki gelişimini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12336
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Peyzaj, Sanat, Sanat tarihi kavramları. Sanat çeşitleri K1: 1. Bölüm okunmalıdır. K2: S9-21 arası okunmalıdır.
  2 Neolitik Dönem Öncesi Peyzajlar K1: 1. Bölüm okunmalıdır. K2: S23-35 arası okunmalıdır.
  3 İlk çağ Peyzaj Sanatı K1: 2. Bölüm okunmalıdır. K2: S41-73 arası okunmalıdır.
  4 Türkiye üzerindeki eski uygarlıkların ve sanatlarının tanıtımı K1: 2. Bölüm okunmalıdır. K2: S109-122 arası okunmalıdır.
  5 Mezopotamya Peyzajları K1: 2. Bölüm okunmalıdır. K2: S74-106 arası okunmalıdır.
  6 Eski Yunan Peyzaj Sanat Tarihi K1: 3. Bölüm okunmalıdır. K2: S127-172 arası okunmalıdır.
  7 Eski Roma Peyzaj Sanat Tarihi K1: 3. Bölüm okunmalıdır. K2: S187-204 arası okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Orta çağ Peyzaj Sanatı K1: 3. Bölüm okunmalıdır. K2: S213-250 arası okunmalıdır.
  10 İslam Peyzaj Sanatı K1: 7. Bölüm okunmalıdır. K2: S251-266 arası okunmalıdır.
  11 Türk Peyzaj Sanatı K1: 2. ve 7. Bölüm okunmalıdır. K2: S267-284, S322-336, S404-430 ve S649-684 arası okunmalıdır.
  12 Uzak doğu Bahçe Sanatları K1: 6. Bölüm okunmalıdır. K2: S307-313 arası okunmalıdır.
  13 İtalyan Rönesans Bahçe Sanatı K1: 4. Bölüm okunmalıdır. K2: S343-369 arası okunmalıdır.
  14 Fransız Rönesans bahçe sanatı K1: 4. Bölüm okunmalıdır. K2: S369-397 arası okunmalıdır.
  15 İngiliz Bahçe Sanatı K1: 8. Bölüm okunmalıdır. K2: S493-496 arası okunmalıdır.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Gültekin, E. Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 202. Adana, 1998. 2. Turani, A. Dünya Sanat Tarihi. Remzi Kitabevi 7.Basım. 1999. .
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Peyzaj sanatının tarihi gelişimini öğrenmek.
  Dersin İçeriği Peyzaj, Sanat, Sanat tarihi kavramları ile sanat çeşitleri farklı dönemlere ait bahçelerle ilgili konuları içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 3
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 2
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster