ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Sanat Tarihi PEY102 BAHAR 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj tasarım felsefesi hakkında yeterli bilgi ve analiz yeteneği geliştirir.
  2-Peyzaj tasarım pratiği hakkında yeterli bilgi ve analiz yeteneği geliştirir.
  3-Peyzaj tasarımına temel teşkil eden önemli kavramları açıklar.
  4-Uzakdoğu bahçeleri, İslam ve Hıristiyan toplumlarında peyzaj sanatının gelişimini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12336
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   129
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,3 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Peyzaj, Sanat, Sanat tarihi kavramları. Sanat çeşitleri K1: Bölüm 1 K2:Giriş
  2 Neolitik Dönem Öncesi Peyzajlar K1: Bölüm 1 K2: Bölüm 1
  3 İlk çağ Peyzaj Sanatı K1: Bölüm 2 K2: Bölüm 3
  4 Türkiye üzerindeki eski uygarlıkların ve sanatlarının tanıtımı K1: Bölüm 2 K2: Bölüm 6
  5 Mezopotamya Peyzajları K1: Bölüm 2 K2: Bölüm 4
  6 Eski Yunan Peyzaj Sanat Tarihi K1: Bölüm 3 K2: Bölüm 8
  7 Eski Roma Peyzaj Sanat Tarihi K1: Bölüm 3 K2: Bölüm11
  8 Ara Sınav
  9 Orta çağ Peyzaj Sanatı K1: Bölüm 3 K2: Bölüm 13
  10 İslam Peyzaj Sanatı K1: Bölüm 7 K2: Bölüm 16
  11 Türk Peyzaj Sanatı K1: Bölüm 7 K2: Bölüm 17
  12 Uzak doğu Bahçe Sanatları K1: Bölüm 6 K2: Bölüm 21
  13 İtalyan Rönesans Bahçe Sanatı K1: Bölüm 4 K2: Bölüm 25
  14 Fransız Rönesans bahçe sanatı K1: Bölüm 4 K2: Bölüm 25
  15 İngiliz Bahçe Sanatı K1: Bölüm 8 K2: Bölüm 29
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr.Öğr.Üyesi Özgür Burhan TİMUR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Gültekin, E. Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 202. Adana, 1998. K2. Turani, A. Dünya Sanat Tarihi. Remzi Kitabevi 7.Basım. 1999.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Peyzaj sanatının tarihi gelişimini öğrenmek.
  Dersin İçeriği Peyzaj, Sanat, Sanat tarihi kavramları ile sanat çeşitleri farklı dönemlere ait bahçelerle ilgili konuları içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 3
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 2
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster