ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Mimarlığında İklim Bilgisi PEY106 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1- İklimsel faktörleri enerji etkin kullanımı açısından değerlendirir.
  2-Meteoroloji ve klimatoloji hakkında temel bilgileri açıklar.
  3-Dünyada ve Türkiye`deki iklim çeşitlerini tanımlar.
  4- İklim-insan, iklim-bitki, iklim-toprak arasındaki etkileşimleri açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   70
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,33 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Meteoroloji ve Klimatoloji ile ilgili temel kavramlar K1: Bölüm 1
  2 Atmosfer bilgisi ve atmosfer olayları K1 :Bölüm 2 ve K2 Bölüm 1
  3 İklim çeşitleri ve özellikleri; iklimlerin sınıflandırılması. K1: Bölüm 4 ve K2 Bölüm 29
  4 İklim ve bitki örtüsü çeşitleri K1: Bölüm 4
  5 Isı ve sıcaklık bilgisi K1: Bölüm 5 ve K2 Bölüm 2
  6 Nem, bulut ve yağış bilgisi K1: Bölüm 6 ve K2 Bölüm 4
  7 Basınç ve rüzgar bilgisi K1: Bölüm 8 ve K2 Bölüm 3
  8 Ara Sınav
  9 Buharlaşma bilgisi K1: Bölüm 9
  10 Küresel iklim değişiklikleri ve küresel ısınma K1: Bölüm 13
  11 İklim-insan etkileşimleri K2: Bölüm 28
  12 Klimatolojik ve zirai meteorolojik gözlemler K1: Bölüm 10
  13 Klimatolojik ve zirai meteorolojik uygulamalar K1: Bölüm 11 ve 12
  14 Ödev sunumları Sunum
  15 Ödev sunumları Sunum
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr.Öğr.Üyesi Gülay KARAHAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Karaoğlu, M. (2013). Meteoroloji Klimatoloji Zirai Meteoroloji. Nobel yayımları.ISBN: 978-605-133-601-5. K2. Türkeş, M. (2010). Klimatoloji ve Meteoroloji, Kriter Yayinevi, Istanbul. ISBN: 978-605-5863-39-6.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Meteorolojik verilerin toplanması, özetlenmesi, analizi, yorumlanması ve karara varılmasını öğretmek ve öğrencileri çalışma sonuçlarının yorumlarını bu esasa göre yapabilir duruma getirmek.
  Dersin İçeriği Meteoroloji, klimatoloji, atmosfer ve iklimle ilgili temel kavramlar ile ısı ve sıcaklık, nem, bulut ve yağış, basınç ve rüzgar, buharlaşma bilgilerini ve küresel iklim değişiklikleri ve küresel ısınma ile ilgili konuları içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. 4
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 2
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster