ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilgisayar Destekli Çizim PEY205 GÜZ 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilgisayar kullanarak tasarım yapar.
  2-İki boyutlu proje tasarımı yapar.
  3-Mevcut projeler üzerinde her türlü modifikasyonları yapar.
  4-Tasarım alt yapı kütüphanesi kullanır.
  5-Proje tasarımlarına metinsel veri girişi veya harici programlardan metinsel veri aktarımını yapar.
  6-Proje tasarımları oluşturur ve değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler206848
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 AutoCad programının genel tanıtımı, sistem gereksinimleri 1 nolu kaynaktan 1-17 sayfaları okur.
  2 Görüntü kontrol komutlarının (Zoom, View, Aerial view, Pan, Redraw, Regen ve Regenall komutları) anlatılması. Çizim yardımlarının açıklanması (Grid, Snap, Osnap, Drafting settings komutları) 1 nolu kaynaktan 19-33 sayfaları okur.
  3 iki boyutlu çizim komutlarının (Line, Mline, Point, Circle, Arc, Trace, Pline) anlatılması 1 nolu kaynaktan 34-37 sayfaları okur.
  4 iki boyutlu çizim komutlarının (Polygon, Doughnut, Ellipse, Rectangle, Hatch, Bhatch vb. komutları) anlatılması 1 nolu kaynaktan 38-47 sayfaları okur.
  5 Select, Quick select, Tool palette window, Linetype, Lineweight, Send, Table style, Color işlemleri ve modify komutlarının anlatılması 1 nolu kaynaktan 48-70 sayfaları okur.
  6 Modify menüsü komutlarının anlatılmasına ( Scale, Rotate, Chamfer, Fillet, Move,Sketch komutları) devam edilmesi. 1 nolu kaynaktan 73-106 sayfaları okur.
  7 Modify menüsü komutlarının anlatılmasına devam edilmesi 1 nolu kaynaktan 110-112 sayfaları okur.
  8 Ara Sınav
  9 Proje tasarım alanına metinsel ifadelerinin yazılması (Dtext, Text ve Mtext vb komutlar). 1 nolu kaynaktan 110-112 sayfaları okur.
  10 Katmanlar (Layers) 1 nolu kaynaktan 113-119 sayfaları okur.
  11 Ölçülendirme komutlarının (Linear, Aligned, Radius, Diameter, Angular, Baseline, Continue, Ledear vb. komutlar ) 1 nolu kaynaktan 125-130 sayfaları okur.
  12 Nesne sorgulama işlemleri (Dist, Area, List, Properties komutları) 1 nolu kaynaktan 133-140 sayfaları okur.
  13 Block`ların oluşturulması ve kullanımı 1 nolu kaynaktan 141-177 sayfaları okur.
  14 Projenin baskısının alınması 1 nolu kaynaktan 179-184 sayfaları okur.
  15 Ödev teslimi 1 nolu kaynaktan genel tekrar yapar.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Bayram Cemil BİLGİLİ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Bayram Cemil Bilgili

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Demiryürek, M. Ş. (2015) AutoCAD 2015. 3rd edn. İstanbul: KODLAB.
  Yardımcı Kitap 1. Internet Ortamı Güncel Yayınları 2. Ekebaş, A. N.,1996. Autocad Release 13 3D Boyut ve Rendering, Seçkin Yayınevi, ISBN: 975-347-101-7, 378 s.
  Dersin Amacı Bilgisayar ortamında iki boyutlu peyzaj proje tasarımının gerçekleştirilmesi. Peyzaj projelerinde nesnelerinin geometrik özelliklerinin sorgulanması. Mevcut projeler üzerinde her türlü değişiklik işlemlerinin yapılması. Projelere ait faklı çıktı tasarımlarının yapılması ve çıktı cihazlarından alınması. Proje tasarımlarını harici tasarım örnekleriyle birleştirme işlemlerinin yapılması ve tasarım sürecinde kullanılan teknolojik cihaz ve güncel tasarım yazılımların kullanılması
  Dersin İçeriği Bilgisayar destekli tasarım sürecinin örneklerle açıklanması, AutoCad programının genel tanıtımı, sistem gereksinimleri, menü ve araç çubuklarının tanıtılması, özel araç çubuğu oluşturulması (Customize-toolbars komutları), Options komutuyla bazı program ayarlarının gerçekleştirilmesi ve koordinat sistemleri ile sistem değişkenlerinin özelliklerinin anlatılması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. -
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 4
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 4
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. 5
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 5
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 5
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 5
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster