ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Perspektif ve Maket Tekniği PEY207 GÜZ 2+2 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Perspektif ile ilgili temel bilgileri tanımlar.
  2-Perspektif tiplerini tanımlar.
  3-Genel Metotla perspektif çizimini uygular.
  4-Perspektif çizimini kolaylaştırıcı işlemleri tanımlar.
  5-Ölçü noktası metodunu tanımlar.
  6-Esas nokta metodunu tanımlar.
  7-Perspektifte gölge çizimini uygular.
  8-Serbest el perspektif çizimini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)818
  Ödevler206742
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20177
  Proje20177
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   135
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,5 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tasarı Geometri ve İzdüşümler K1: S7 okunmalıdır. K2: S14-15 okunmalıdır.
  2 Perspektif Yöntemleri ve Genel Özellikleri K1: S8-15 arası okunmalıdır. K2: S63 okunmalıdır.
  3 Paralel Perspektif Yöntemleri, Aksonometrik Perspektif, İzometrik Perspektif, Dimetrik Perspektif, Trimetrik Perspektif K1: S17-18 okunmalıdır. K2: S64 okunmalıdır.
  4 Eğik Perspektif; Kavalyer Perspektif K1: S18-20 arası okunmalıdır. K2: S65 okunmalıdır.
  5 Militer Perspektif, Kabine Perspektif K1: S59-60 okunmalıdır. K2: S66 okunmalıdır.
  6 Konik Perspektif ve Çizim aşamaları K1: S60-64 arası okunmalıdır. K2: S67 okunmalıdır.
  7 Bir Noktalı Perspektif K1: S18, S21-28 arası ve S70-76 arası okunmalıdır. K2: S15-20 arası okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 İki Noktalı Perspektif K1: S18, S34-38 arası ve S76 okunmalıdır. K2: S20-25 arası okunmalıdır.
  10 Üç Noktalı Perspektif K1: S18, S56-59 arası ve okunmalıdır. K2: S25-30 arası okunmalıdır.
  11 Kareleme Yöntemiyle Konik Perspektif, Perspektiflerin Büyütülmesi K1: S64-67 arası okunmalıdır. K2: S57-60 arası okunmalıdır.
  12 Daire ve Silindirin Perspektifi, Gölgelerin Perspektifi K1: S50-56 arası okunmalıdır. K2: S30-35 arası okunmalıdır.
  13 Maket Malzemeleri ve Maket Yapım Teknikleri Peyzaj mimarlığında maket yapımı ile ilgili kitap bulunmadığından serbest araştırma
  14 Maket Yapımı I Peyzaj mimarlığında maket yapımı ile ilgili kitap bulunmadığından serbest araştırma
  15 Maket Yapımı II Peyzaj mimarlığında maket yapımı ile ilgili kitap bulunmadığından serbest araştırma
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr.Öğr. Üyesi Özgür Burhan TİMUR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Özgür Burhan Timur

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Onat, E. 1975. Perspektiv ve Perspektivde Gölge Çizimi. İtü Mimarlık Bölümü Kitapları. İstanbul. 2. Özkan B. 1987. Peyzaj Mimarlığı Çizim Tekniği. E.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Bornova
  Yardımcı Kitap 1. Özkan, B., 1995. Teknik Perspektif. Ege Peyzaj Mimarlığı Derneği Yayın No:1995/1. 2. Ching D.K. F., Mimarlık ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç Çizim, Çeviren: Çelen Birkan, YEM Yayın. 3. Desing Drawing, Francis D.K. Ching with Steven P. Juroszek, John Wiley&Sons, Inc. New York, 1998. 4. Çağlarca, S., Perspektif Resim ve Gölge Çizimi, İnkılap Yayın , İstanbul.
  Dersin Amacı Perspektif kurallarından faydalanılarak gerçekleştirilecek resimsel imgelerde çizgi, biçim ve dokuları belli bir düzen içinde kullanmak. Plastik değerleri kaybetmeden bir yanılsama ürünü olan mekânsal derinliği algılamak
  Dersin İçeriği Ders kapsamında öğrenciler perspektif türlerini öğrenebilir ve perspektif çizebilir. Kursun sonunda maket yapımı bir maket uygulaması ile öğretilir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. -
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 3
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 5
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster