ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mimarlık Bilgisi PEY204 BAHAR 2+1 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Binaya ilişkin kavramları tanımlar.
  2-Bir yapının özelliklede konutun iç ve dış işlevlerinin türleri ve ilişkilerini tanımlayıp analiz eder.
  3-Dış mekanda yapılacak etkinlik türlerini değerlendir.
  4-Konut ve çevresini tasarlar.
  5-Doğadaki formlardan öykünerek tasarım yapabilme yetisini kazanır.
  6-Genel mimarlık kavramlarını yorumlar.
  7-İnsan ve yapı arasındaki ilişkileri yorumlar.
  8-Düşey ve yatay yapı elemanlarının strüktürel ve konstrüktif yapısını tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mimarlık ve yapılanma ile ilgili tanımlar, terimler K1: Mimarlık ve yapılanma ile ilgili tanımlar, terimler bölümü okunmalıdır. K2: Mimarlık ve yapılanma ile ilgili tanımlar, terimler ile ilgili konular okunmalıdır.
  2 Mimari tasarım ve proje aşamaları K1: Mimari tasarım ve proje aşamaları bölümü okunmalıdır.
  3 Temel yapı malzemeleri ve yapısal sistemler K1, K4: Yapısal sistemler bölümü okunmalıdır.
  4 Temel ve temel çeşitleri K1: Temeller bölümü okunmalıdır.
  5 Duvar ve duvar çeşitleri K1, K4: Duvarlar bölümü okunmalıdır.
  6 Döşemeler ve döşeme çeşitleri K1, K4: Döşemeler bölümü okunmalıdır.
  7 Çatı ve çatı çeşitleri K1, K4: Çatılar bölümü okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Merdivenler ve merdiven çeşitleri K1, K4: Merdivenler bölümü okunmalıdır.
  10 Kapılar ve pencereler K1, K4: Kapılar ve pencereler bölümü okunmalıdır.
  11 Mimarlık tarihi K1: Anadolu mimarlık tarihi bölümü okunmalıdır.
  12 Mimarlık tarihi K3: Ankara Atatürk Bulvarı`nın öyküsü, geçmişten günümüze Atatürk Bulvarı bölümleri okunmalıdır.
  13 Mimarlıkta sunum teknikleri K5: Mimari sunum teknikleriyle ilgili örnekler incelenmelidir.
  14 Yapı planı ve kesiti çizimi K4: Konutlar bölümü okunmalıdır.
  15 Mimari maket yapımı Mimari maket çalışmaları incelenmelidir.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Erdoğan, E.,2009. Mimarlık Bilgisi. A.Ü.Z.F. Yayın No:1574, Ders Kitabı:526, Ankara. 231s. 2. Hasol, D. 1979. Ansiklopedik mimarlık sözlüğü (Vol. 2). Yapı-Endüstri Merkezi. 520s. 3. Keskinok, H. Ç. (Ed.). 2009. Cumhuriyet Devrimi`nin yolu Atatürk Bulvarı. Rekmay Reklam. 258s. 4. Neufert-Yapı Tasarım Bilgisi, Beta Yayıncılık, İstanbul. 618s. 5. Farrelly, L. 2012. Mimarlıkta sunum teknikleri. Litaratür yayınları. ISBN: 978-975-04-0595-2., İstanbul.183. s.
  Yardımcı Kitap 1. Özbilen, A., 2006: Mimarlık Bilgisi Ders Notları, K.T.Ü. 2. Özkan, B., Küçükerbaş, E., Mimarlık Bilgisi, 1994: E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Teksir No:37, 142 s.1. 3. Uzun, G., 1994: Mimarlık Bilgisi, Çukurova Üniversitesi Yayın No:14, Adana, 129 s. 4. Özdeniz, M. B. ve ark., 1996: Yapı Bilgisi, K.T.Ü. Yayınları, 228 s.
  Dersin Amacı Binaya ilişkin mimari kavramları anlatmak ve yapının nasıl tasarlanacağını öğretmek.
  Dersin İçeriği Doğal mekanının yapım aracılığıyla farklı bir mekana dönüştürme eylemi olan mimarlık dersi kapsamında süreç içinde mimarlığın tarihi gelişimi, yapı ve mimarlık ile ilgili terimler incelenmektedir. Strüktürel sistemler, yapı bileşenleri olarak temeller, duvarlar, döşemeler, çatılar ile yapısal elemanlar malzeme, tasarım kriterleri açısından irdelenmekte; uygulamada bu veriler doğrultusunda peyzaj tasarımı çalışmalarında küçük ölçekli yapı tasarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 4
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. -
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 3
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 5
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 3
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 4
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster