ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Proje III PEY301 GÜZ 4+4 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj tasarım süreci ile ilgili temel kavramları açıklar.
  2-Hâlihazır haritanın (vaziyet planı) hazırlanması ve röleve yapar.
  3-Alan envanter ve analizi (Sörvey) yapar.
  4-Konsept plan (Leke planı), ön tasarım planı (Öneri plan/Avan proje) ile Master plan (Kesin proje) tasarlar.
  5-Yapısal peyzaj tasarımı yapar.
  6-Bitkisel peyzaj tasarımı yapar.
  7-Detay paftası çizer.
  8-Kesit, görünüş ve perspektif paftası tasarlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)148112
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13565
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje3012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   247
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,23 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı, kapsamı ve hedeflerinin anlatılması K2: Bölüm 4 okunmalıdır.
  2 Peyzaj tasarım aşamalarının anlatılması. Çalışma alanı hakkında bilgi verilmesi K1:Giriş bölümü okunmalıdır. K2: Bölüm 4 okunmalıdır.
  3 Çalışma alanı ve tema ile ilgili bilgi verilmesi Çalışma alanı ve tema ile ilgili veri toplanmalıdır.
  4 Hâlihazır haritanın (vaziyet planı) hazırlanması K1: Giriş bölümü okunmalıdır. K2: Bölüm 6 okunmalıdır.
  5 Alan envanter ve analizinin (Sörvey çalışması) yapılması. Kişisel isteklerin analizi ve ihtiyaç programının çıkarılması K1: Giriş bölümü okunmalıdır. K2: Bölüm 6 okunmalıdır.
  6 Konsept planın (Leke planı) hazırlanması K1: Giriş bölümü okunmalıdır. K2: Bölüm 6 okunmalıdır.
  7 Ön proje (Öneri plan/Avan proje) tasarımının geliştirilmesi I K1: Giriş bölümü ve Bölüm 2 okunmalıdır. K2: Bölüm 6 okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Ön proje (Öneri plan/Avan proje) tasarımının geliştirilmesi II K1: Giriş bölümü ve Bölüm 2 okunmalıdır. K2: Bölüm 6 okunmalıdır.
  10 Yapısal master planın (Kesin proje) hazırlanması I K1: Giriş bölümü ve Bölüm 2 okunmalıdır. K2: Bölüm 6 okunmalıdır.
  11 Yapısal master planın (Kesin proje) hazırlanması II K1: Giriş bölümü ve Bölüm 2 okunmalıdır. K2: Bölüm 6 okunmalıdır.
  12 Bitkisel master planın (Kesin proje) hazırlanması I K1: Giriş bölümü ve Bölüm 3 okunmalıdır. K2: Bölüm 8 okunmalıdır. K3: Bölüm 5 okunmalıdır. K4: Bölüm 9 okunmalıdır.
  13 Bitkisel master planın (Kesin proje) hazırlanması II K1: Giriş bölümü ve Bölüm 3 okunmalıdır. K2: Bölüm 8 okunmalıdır. K3: Bölüm 5 okunmalıdır. K4: Bölüm 9 okunmalıdır.
  14 Detay çizimlerinin yapılması K1: Giriş bölümü ve Bölüm 5 okunmalıdır. K2: Bölüm 7 okunmalıdır.
  15 Kesit, görünüş ve perspektiflerin çizilmesi K1: Giriş bölümü okunmalıdır.
  Ön Koşul PEY201 Proje I
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Arş.Gör. Dr. Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Seçkin, B., 2003. Peyzaj Uygulama Tekniği. İ.Ü. Yayın No: 4105, Orman Fakültesi Yayın No: 453., 528s., İstanbul. 2. Bayçın Korkut, A., Şişman, E.E., Özyavuz, M., 2010. Peyzaj Mimarlığı. Verda Yayıncılık ve Danışmanlık Hizmetleri, 419s., İstanbul. 3. Karagüzel, O., Ortaçeşme, V., Mansuroğlu, S., Atik, M., Sayan, S., Erdoğan, R., 2011. Peyzaj Mimarlığı Ders Notu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Basım Ünitesi, Yayın No:10, 2. Baskı, 85 s., Antalya. 4. Karagüzel, O., Atik, M., 2014. Bitkisel Tasarım. Akdeniz Üniversitesi Yayınları No: DK5, Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 104s., Antalya.
  Yardımcı Kitap 1. Aydemir, Ş. ve ark., 2004: Kentsel alanların planlanması ve Tasarımı, İber Matbaacılık. 2. Harris C.W. Dines N.T. 2004: Time-Saver Standards for Landscape Architecture, McGraw-Hill Professional. 3. Seçkin, Ö.B., 1997: Peyzaj Yapıları II. İ.Ü. Yayınları. No: 4029. İstanbul. 4. Uzun, G. , 1994: Çizim Tekniği, Çukurova Üniversitesi Genel Yayın No:95, Adana. 5. Uzun, G. 1998: Temel Tasarım, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 196, Adana. 6. Hannebaum, L. G. , 2001: Landscape Design: A Practical Approach (5th edition) , Prentice Hall. 7. VanDerZanden, A.M., Rodie, S.N., 2008: Landscape Design Theory and Application. Thomson Delmar Learning, Canada.
  Dersin Amacı Daha önce alınan temel bilgileri de kullanılarak peyzaj tasarımı ilke ve yaklaşımlarını öğretmek ve bunu gerçek bir alana ilişkin proje yaptırarak, öğrencinin doğrudan katıldığı uygulamalı bir eğitim şeklinde vermek amaçlanmıştır. Peyzaj mimarlığı çalışmalarının temelini oluşturan tasarım sürecini ve bu süreci oluşturan aşamalara ait paftaların hazırlanmasında gerekli bilgi ve beceriyi bir kent parkı örneğinde öğretmek amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Peyzaj tasarım aşamaları ile detay çizimlerinin yapılması, kesit, görünüş ve perspektiflerin çizilmesini içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 5
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 3
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 5
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 5
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 4
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 5
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster