ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Mühendisliği PEY305 GÜZ 2+1 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj mühendisliği ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  2-Araziyi tanımlar ve analiz eder.
  3-Arazinin kazı, dolgu ve istinat duvarı ile biçimlendirilmesinde gerekli hesaplamaları uygular.
  4-Altyapı sistemlerine ait detayları tanımlar.
  5-Sistem çözümlemede kullanılan malzemelerin özelliklerini belirler.
  6-Sulama sistemlerini tasarlar.
  7-Drenaj sistemlerini tasarlar.
  8-Aydınlatma sistemlerini tasarlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler2031030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   151
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,03 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Peyzaj mühendisliği kavramının içeriği ve genel çalışma alanları K1:Peyzaj mühendisliği ile ilgili kavramsal konular okunmalıdır. K2: Bölüm 1 okunmalıdır.
  2 Arazinin tanımlanması ve etütleri K1:Bölüm 1 alan plastiği kısmında arazi özellikleri ile ilgili konular okunmalıdır. K2: Bölüm 4 Tasarım, araştırma ve hazırlık bölümü okunmalıdır.
  3 Tesviye sorunlarının belirlenmesi K1: Bölüm 1 içerisinde alan plastiği ve alan formu bölümü okunmalıdır. K2: Bölüm 6 daki Tesviye nedenleri bölümü incelenmelidir.
  4 Tesviye sorunlarının çözümü ve analiz yöntemleri K1: Bölüm 1 kapsamında alan plastiği teknikleri ve tesviye çalışmaları okunmalıdır. K2: Bölüm 6 da Tesviye Tekniği ve kriterleri bölümleri okunmalıdır.
  5 Tesviye yapılarının uygulanması K1: Bölüm 1 alan plastiği kısmı içerisinde alan plastiği çalışmalarında kazı ve dolunun hesaplanması konuları çalışılmalıdır. K2:Bölüm 6 tesviye bölümü içerisindeki tesviye planı hazırlanması kısmı okunmalıdır.
  6 İstinat duvarlarının tipleri ve uygulamaları K1:Bölüm 1 de mevcut topografik yapıya ilave istinat duvarları aracılığı ile alan tesviyesi bölümü okunmalıdır.
  7 Peyzaj mimarlığında kullanılan altyapı sistemlerinin tanıtımı ve sınıflandırılması K1:Bölüm 2,3 ve 4 incelenmelidir. K2: Bölüm 7 incelenmelidir.
  8 Ara Sınav
  9 Yol ve sirkülasyon sistemleri K1:Bölüm 2 de yolların fiziksel yapısı, planlamaları ile ilgili konular okunmalıdır. K2:Bölüm 7 de malzeme seçimi, kaplama modelleri, döşeme tipleri ve planı okunmalıdır.
  10 Sulama sistemleri K1: Bölüm 4 te açık ve yeşil alanlarda sulama sistemleri okunmalıdır. K2:Bölüm 9 da sulama bölümü okunmalıdır. K3:Bölüm 2 ve 3 okunmalıdır.
  11 Drenaj sistemleri, drenaj problemleri ve çözüm yöntemleri K1:Bölüm 3 açık ve yeşil alanlarda drenaj bölümü okunmalıdır.
  12 Aydınlatma sistemleri K1: Bölüm 5 de açık ve yeşil alanlarda aydınlatma sistemleri okunmalıdır. K2:Bölüm 10 da aydınlatma, ışık kaynakları, malzemeler, teknikler kısımları okunmalıdır.
  13 Altyapı sistemlerinin inşasında kullanılan malzeme ve ekipmanların tanıtımı ve uygulama esasları K1: Bölüm 1 ve çizelge 1.2 incelenmelidir. K2: Bölüm 5 de uygulama sistem ve esasları okunmalıdır.
  14 Statik ve Mekaniğin temel ilkeleri K1: Bölüm 6 da peyzaj mühendisliğinde statik ve mekaniğin temel ilkeleri bölümü okunmalıdır.
  15 Genel değerlendirme Genel değerlendirmelere ilişkin açıklamalar yapılmalıdır.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Betül TÜLEK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Betül Tülek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Altunkasa, F., 1995: Peyzaj Mühendisliği, Çukurova Üniversitesi Yayınları. 2. Seçkin, N.P., Seçkin, Y.Ç., Seçkin, Ö.B., 2011.Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı ve Uygulama İlkeleri, Literatür Yayınları, ISBN: 978-975-04-0582-2 3.Çetin, Ö., 2012. Tarımsal Sulama Yöntemleri, Çiftçi Eğitim Serisi, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Peyzaj projelerinin araziye uygulanması süreci ve bu esnasında karşılaşılan sorunların çözümünde gereken mühendislik hesaplamaların yapılabilmesi, altyapı sistemlerinin (sulama-aydınlatma-drenaj vb.) tasarımını öğrenilmesi için gerek olan mühendislik tekniklerinin verilmesidir.
  Dersin İçeriği Peyzaj mühendisliği kavramının içeriği ve genel çalışma alanları, arazinin tanımlanması ve etütleri, tesviye sorunlarının belirlenmesi, tesviye sorunlarının çözümü ve analiz yöntemleri, tesviye yapılarının uygulanması İstinat duvarlarının tipleri ve uygulamaları, peyzaj mimarlığında kullanılan altyapı sistemlerinin tanıtımı ve sınıflandırılması, yol ve sirkülasyon sistemleri, sulama sistemleri, drenaj sistemleri, drenaj problemleri ve çözüm yöntemleri, aydınlatma sistemleri, altyapı sistemlerinin inşasında kullanılan malzeme ve ekipmanların tanıtımı ve uygulama esasları, alt yapı sistemlerini içeren uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik uygulama çalışmaları anlatılmalıdır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. -
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 4
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 5
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 4
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster