ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Analizi ve Değerlendirme PEY307 GÜZ 2+2 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kaynak analizi planlar.
  2-Basit sörvey yapar.
  3-Doğal kaynakların sörveyini yapar.
  4-Kültürel kaynakları değerlendirir.
  5-Sörvey raporları tasarlar.
  6-Peyzaj planlama yöntemine kara verir.
  7-Peyzaj karakter bölgelerini ayırt ederek Ekolojik Riziko Analizi yapar.
  8-Ekolojik riziko analizi ve Görsel Kalite Analizi yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler205840
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20188
  Proje20188
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   127
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,23 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Peyzaj, Kaynak, Envanter, Analiz kavramları K1:1-3s.
  2 Basit Sörvey Çalışmaları ve Değerlendirilmesi K2: 15-25 s.
  3 Ayrıntılı Sörvey ve Değerlendirmeleri; Doğal Kaynaklar Çalışma alanı ile ilgili bilgi toplanmalıdır. K1:3-17 s. K2: 26-38 s.
  4 Ayrıntılı Sörvey ve Değerlendirmeleri; Kültürel Kaynaklar K2: 26-38 s.
  5 Ayrıntılı Sörvey ve Değerlendirmeleri; Sosyal ve Ekonomik Kaynaklar K2: 26-38 s.
  6 Değerlendirme Yöntemleri I K3:1-15 s.
  7 Değerlendirme Yöntemleri II K3:15-25 s.
  8 Ara Sınav
  9 SWOT Analizi ve Görsel Kalite Analizi Çalışma alanı görselleri verilecektir K4:Görsel Değerlendirme Formu K5:Swot Analizi
  10 Peyzaj Karakter Bölgeleri ve Sınıflandırma I K4:18-23 s.
  11 Peyzaj Karakter Bölgeleri ve Sınıflandırma II K4:23-27 s.
  12 Ekolojik Riziko Analizleri K6:50-75 s.
  13 ÇED hakkında tarihi süreç ve Bilgilendirme K6: 75-110 s.
  14 Ülkemizde ÇED Raporlarının Hazırlanması, Yapılmış ve Uygulanan ÇED Raporlarının Değerlendirilmesi K6:110-125 s.
  15 Ödev Sunumu Ödevlerin Tartışılması
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Umut PEKİN TİMUR
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Umut Pekin Timur

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Şahin, Ş. 2011. Ankara Üniversitesi Kaynak Envanter ve Analizi Ders Notları. 2. Gültekin, E. ve Kesim, G.A., Kaynak Analizi, 2002. Ç. Ü. Ziraat Fak. Genel Yayın No: 100, Ders Kitabı No:24, Adana. 3. Köseoğlu, M. 1982. Peyzaj Değerlendirme Yöntemleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:430.1. 4.Şahin vd. 2014. Bölge-Alt Bölge (İl) Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirme Ulusal Teknik Kılavuzu. 5.Akgün vd. 2014. Şehir Planlamada Analiz ve Değerlendirme Teknikleri. ISBN: 9789750406706. 6.Yücel, M. 2001. Çevresel Etki ve Değerlendirmesi, BAKİ Yayınevi.
  Yardımcı Kitap 1. İlgili web siteleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
  Dersin Amacı Peyzaj planlama çalışmalarında veri toplama metotları ve analiz teknikleri hakkında bilgi ve beceri geliştirmek ve profesyonel bakış açısı kazandırmak
  Dersin İçeriği Peyzaj Planlama süreci içinde doğal - kültürel ve sosyo ekonomik kaynakların önemi, envanter- analiz ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanması, kartografik bilginin analizi ve yorumlanması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 4
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 2
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster