ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Şehir ve Bölge Planlama PEY309 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Şehircilik kavramlarını, kent planlamada uygulama araçlarını ve yöntemlerini açıklar.
  2-Şehirciliğin gelişim süreci ve değişen şehir formlarını açıklar.
  3-Konut alanları ve konut alanları planlamasında kullanılan temel kavramları açıklar.
  4-Kentleşme ve kentlileşme sürecini açıklar.
  5-Ulaşım tipleri ve kavşakları ve meydanları açıklar.
  6-Yerleşme alanlarında planlama-yenileme, şehir yenileme kapsamı ve kavramlarını açıklar.
  7-Şehircilik ve Peyzaj Mimarlığı ilişkisini ve önemini açıklar.
  8-Açık alanları (Serbest-Yeşil Alanlar) açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler202510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   75
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,5 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kentleşme ve çevre K1: Bölüm 1, K3 Bölüm 1
  2 Tarihi kent ve kentleşme K2: Bölüm 2, K1 Bölüm 2
  3 Kentleşmenin nedenleri K2: Bölüm 3
  4 Kent kuramları K1: Bölüm 3 ve K2 Bölüm 4
  5 Avrupa ve ABD de kent kuramları K2: Bölüm 4
  6 Kentleşme ve gelişme K1: Bölüm 4
  7 Dünyada ve Türkiye de kentleşme K2: Bölüm3.3-3.6, K3 Bölüm 2
  8 Ara Sınav
  9 Kentleşme sorunları K1: Bölüm 5 ve K3 Bölüm 3
  10 Kent planlaması K1: Bölüm 7
  11 Bölge planlaması K1: Bölüm 8
  12 Hukuk dışı kentleşme politikası I K2: Bölüm 10
  13 Hukuk dışı kentleşme politikası II K2: Bölüm 10
  14 Küreselleşme ve küresel kentler I K1: Bölüm 9 ve K2 Bölüm 15
  15 Küreselleşme ve küresel kentler II K1: Bölüm 9 ve K2 Bölüm 15
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Gülay KARAHAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Mutlu A., Reyhan H., Doğan HH. (2016). Kentleşme. Palme yayınları. ISBN: 978-605-355-539-1. K2. Şahin Y. (2015). Kentleşme politikası. Ekin yayınları.ISBN: 978-605-327-250-2. K3. Keleş R. (1972). Türkiye de şehirleşme, konut ve gecekondu.Gerçek yayınevi.
  Yardımcı Kitap YK1. Türkoğlu, H.(2002). Şehir ve Bölge Planlama Ders Notları. YK2. Yüzer, M.A.(2004). Şehir ve Bölge Planlama Ders Notları, İ.Ü.O.F. YK3. Yirmibeşoğlu, F. (2006). Şehir ve Bölge Planlama Ders Notları, İ.Ü.O.F. YK4. Özgüç Erdönmez İ. M.(2009). Şehir ve Bölge Planlama Ders Notları, İ.Ü.O.F.
  Dersin Amacı Ülkelerin ekolojik doğal dengesinin korunması, onarılması ve geliştirilmesi, kırsal ve kentsel alanlardaki peyzaj planlamaları ile ele alınmak zorundadır. Peyzaj mimarlarının da şehir ve bölge planlama konularında konunun uzmanları ile işbirliği içinde çalışabilmesi için, şehir ve bölge planlama konusunda gerekli bilgilerle donatılmasıdır
  Dersin İçeriği Kentleşme, kentleşme sorunları, çevre konularını ve kent kuramlarını içermektedir. Ayrıca, kent ve bölge planlaması, küreselleşme ve küresel kentler değerlendirilmektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 1
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 3
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 4
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 1
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster