ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Mimarlığında Coğrafi Bilgi Sistemleri PEY304 BAHAR 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Veri depolama teknikleri, veri tabanı yönetim sistemleri ve mekansal analiz yöntemleri hakkında temel ilkeleri açıklar.
  2-Meslek alanında Coğrafi Bilgi Sistemi tasarımı yapma ve uygulama yeteneğini geliştirir.
  3-Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılım ve Donanımını kullanma becerisini geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler306636
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30166
  Proje0000
  Laboratuar 014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Harita ve Mekansal Bilgi, Veri, Bilgi ve Haberleşme, Sistem, Bilgi Sistemi, Mekansal Bilgi Sistemleri, Sayısal Haritalar K1: Bölüm 1 K2: Bölüm 1
  2 Arazi Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yerküre ve Coğrafya Kavramı, Coğrafi Bilgi Sisteminin Tarihsel Gelişimi, Coğrafi Bilgi Sisteminde Veri ve Objenin Tanımlanması, Coğrafi Bilgi Sisteminde Boyut Kavramı K1: Bölüm 2 K2: Bölüm 2
  3 Coğrafi Bilgi Sisteminde Veri Tipleri, Geometrik Veriler, Vektör Veriler, Raster Veriler, Tematik (Konusal) Veriler (Öznitelik Verileri), Topoloji K1: Bölüm 3 K2: Bölüm 3
  4 Coğrafi Bilgi Sisteminin Bileşenleri, Coğrafi Bilgi Sistemi Donanım Bileşenleri, Veri Toplama ve Giriş Donanımı, Kullanıcı Yüzeyi (İletişim) Yazılımları, Bilgi Sunuş Elemanları (Çıktı Araçları), Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılım Bileşenleri, Veri Giriş ve Doğrulama Yazılımları K1: Bölüm 4 K2: Bölüm 4
  5 Coğrafi Veriler, Kartoğrafik Amaçlı Sayısal Coğrafi Verilerin Toplanması, Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme, Fotogrametrik Ölçmeler, Yersel Ölçmeler K1: Bölüm 5 K2: Bölüm 5
  6 Sayısallaştırma İle Coğrafi Verilerin Elde Edilmesi, Kullanıcılar K1: Bölüm 6 K2: Bölüm 6
  7 Vektör-Raster ve Raster-Vektör Dönüşümü, Otomatik Sayısallaştırma (Tarama) K1: Bölüm 7 K2: Bölüm 7
  8 Ara Sınav
  9 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, İlişkisel Veri Bankası Modeli, Hiyerarşik Veri Bankası Modeli, Ağ Veri Modeli K1: Bölüm 8 K2: Bölüm 8
  10 CBS yazılımlarının tanıtımı K1: Bölüm 9 K2: Bölüm 9
  11 Meslek alanında CBS tasarımı ve uygulanması esasları, Örnek CBS modeli oluşturma aşamaları K1: Bölüm 10 K2: Bölüm 10
  12 Örnek CBS modelinde sistem tasarımı, veri girişi ve editleme K1: Bölüm 11 K2: Bölüm 11
  13 CBS modeli üzerinde Mesleki amaçlı sorgulama ve analizler K1: Bölüm 12 K2: Bölüm 12
  14 CBS Model üzerinde Mekansal analizler K1: Bölüm 13 K2: Bölüm 13
  15 CBS de veri çıkışı ve veri sunum olanakları K1: Bölüm 14 K2: Bölüm 14
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Bayram Cemil BİLGİLİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1.ArcGIS 9 Uygulama Dokümanı, İşlem Şirketler Grubu, ESRI Technology. K2. Yomralıoğlu, T., 2000, Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 3.Baskı, s.480, Akademi Kitabevi, Trabzon.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Peyzaj Mimarlığı öğrencilerine, Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında teorik ve pratik düzeyde temel bilgileri öğretmek ve bu bilgilerden meslek amaçları doğrultusunda yararlanabilme becerisi kazandırmak
  Dersin İçeriği Peyzaj planlamada ekolojik verilerin analizini içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 5
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster