ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Mimarlığında Coğrafi Bilgi Sistemleri PEY304 BAHAR 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Veri, Bilgi, Sistem Mekansal Bilgi Sistemleri hakkında temel kavramları açıklar.
  2-Arazi Bilgi sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Raster-Vektör ve Tematik veriler hakkında temel kavramları açıklar.
  3-Coğrafi Bilgi Sistemlerinde boyut, topoloji, Coğrafi Bilgi Sisteminin yazılım ve donanım bileşenleri hakkında temel kavramları açıklar.
  4-Coğrafi Bilgi Sistemlerine sayısal veri elde etme yöntemlerini kavrar ve sayısal verilerle çalışma becerisi geliştirir.
  5-Veri depolama teknikleri, veri tabanı yönetim sistemleri ve mekansal analiz yöntemleri hakkında temel ilkeleri kavrar.
  6-Meslek alanında Coğrafi Bilgi Sistemi tasarımı yapma ve uygulama yeteneğini geliştirir.
  7-Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılım ve Donanımını kullanma becerisini geliştirir.
  8-Mesleki amaçları doğrultusunda Coğrafi Bilgi Sistemlerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler306636
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   156
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,2 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Harita ve Mekansal Bilgi, Veri, Bilgi ve Haberleşme, Sistem, Bilgi Sistemi, Mekansal Bilgi Sistemleri, Sayısal Haritalar 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  2 Arazi Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yerküre ve Coğrafya Kavramı, Coğrafi Bilgi Sisteminin Tarihsel Gelişimi, Coğrafi Bilgi Sisteminde Veri ve Objenin Tanımlanması, Coğrafi Bilgi Sisteminde Boyut Kavramı 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  3 Coğrafi Bilgi Sisteminde Veri Tipleri, Geometrik Veriler, Vektör Veriler, Raster Veriler, Tematik (Konusal) Veriler (Öznitelik Verileri), Topoloji 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  4 Coğrafi Bilgi Sisteminin Bileşenleri, Coğrafi Bilgi Sistemi Donanım Bileşenleri, Veri Toplama ve Giriş Donanımı, Kullanıcı Yüzeyi (İletişim) Yazılımları, Bilgi Sunuş Elemanları (Çıktı Araçları), Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılım Bileşenleri, Veri Giriş ve Doğrulama Yazılımları 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  5 Coğrafi Veriler, Kartoğrafik Amaçlı Sayısal Coğrafi Verilerin Toplanması, Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme, Fotogrametrik Ölçmeler, Yersel Ölçmeler 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  6 Sayısallaştırma İle Coğrafi Verilerin Elde Edilmesi, Kullanıcılar 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  7 Vektör-Raster ve Raster-Vektör Dönüşümü, Otomatik Sayısallaştırma (Tarama) 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, İlişkisel Veri Bankası Modeli, Hiyerarşik Veri Bankası Modeli, Ağ Veri Modeli 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  10 CBS yazılımlarının tanıtımı 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  11 Meslek alanında CBS tasarımı ve uygulanması esasları, Örnek CBS modeli oluşturma aşamaları 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  12 Örnek CBS modelinde sistem tasarımı, veri girişi ve editleme 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  13 CBS modeli üzerinde Mesleki amaçlı sorgulama ve analizler 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  14 CBS Model üzerinde Mekansal analizler 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  15 CBS de veri çıkışı ve veri sunum olanakları 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.ArcGIS 9 Uygulama Dokümanı, İşlem Şirketler Grubu, ESRI Technology. 2. Yomralıoğlu, T., 2000, Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 3.Baskı, s.480, Akademi Kitabevi, Trabzon.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Peyzaj Mimarlığı öğrencilerine, Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında teorik ve pratik düzeyde temel bilgileri öğretmek ve bu bilgilerden meslek amaçları doğrultusunda yararlanabilme becerisi kazandırmak
  Dersin İçeriği Peyzaj planlamada ekolojik verilerin analizini içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 4
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. 5
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 2
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 2
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 5
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 4
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 4
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster