ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Planlama I PEY405 GÜZ 4+4 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj Planlama kavram sürecini kavrar.
  2-Peyzaj Planlama süreci ve bu sürece farklı yaklaşımları tanımlar.
  3-Peyzaj Planlama sürecindeki peyzajın yapı ve fonksiyonunu analiz eder.
  4-Peyzaj planı yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)148112
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler2041560
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje2011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   239
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,97 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Planlama, süreçleri, türleri ve kuramları Makaleler, kitaplar ve K1 ve K2 ilgili bölüm okunmalıdır.
  2 Stratejik kararlar Makaleler, kitaplar ve K1 ve K2 ilgili bölüm okunmalıdır.
  3 Proje konusu ve çalışma alanının belirlenmesi (Kentsel alan) Makaleler, kitaplar ve K1 ve K2 ilgili bölüm okunmalıdır.
  4 Çalışma alanı için envanter oluşturma Makaleler, kitaplar ve K1 ve K2 ilgili bölüm okunmalıdır.
  5 Doğal özelliklerin belirlenmesi Makaleler, kitaplar ve K1 ve K3 ilgili bölüm okunmalıdır.
  6 Kültürel özelliklerin belirlenmesi Makaleler, kitaplar ve K1 ve K3 ilgili bölüm okunmalıdır.
  7 Alan kullanımlarının değerlendirilmesi Makaleler, kitaplar ve K1 ve K3 ilgili bölüm okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Mevcut durum analizi Makaleler, kitaplar ve K1 ve K3 ilgili bölüm okunmalıdır.
  10 Uygunluk analizi-I Makaleler, kitaplar ve K1 ve K4 ilgili bölüm okunmalıdır.
  11 Uygunluk analizi-II Makaleler, kitaplar ve K1 ve K4 ilgili bölüm okunmalıdır.
  12 Peyzaj fonksiyonları analizi-I Makaleler, kitaplar ve K1 ve K4 ilgili bölüm okunmalıdır.
  13 Peyzaj fonksiyonları analizi-II Makaleler, kitaplar ve K1 ve K4 ilgili bölüm okunmalıdır.
  14 Plan ve raporların oluşturulması Makaleler, kitaplar ve K1 ve K4 ilgili bölüm okunmalıdır.
  15 Sunum Makaleler, kitaplar ve K1 ve K4 ilgili bölüm okunmalıdır.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Umut PEKİN TİMUR
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Umut Pekin Timur

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Çetinkaya, G., Uzun, O. 2014. Peyzaj Planlama. Birsen yayınevi, İstanbul. 2. Uzun, O., İlke, F.D., Çetinkaya, G., Erduran, F., Açıksöz, S. 2012. Peyzaj Planlama. TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayınları, Ankara. 3.Eke, F. ve Sat. A., 2011. Kent Planlamasına Giriş, Ankara Üniversitesi Yayınları. 4. Ersoy, M. 2007. Kentsel Planlama Kuramları. İmge Kitabevi, Ankara
  Yardımcı Kitap 1. AKDOĞAN, G., 1984: Doğa Düzenleme Ders Notları. Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Baskı İşliği, İstanbul. 2. YILDIZCI, A.C., 1982. Kentsel Yeşil Planlaması ve İstanbul Örneği, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İSTANBUL. 3. PAMAY, B., 1978. Kentsel Peyzaj Planlaması, İ.Ü.Orman Fakültesi Yayını, İstanbul.
  Dersin Amacı Peyzaj mimarı adaylarına peyzaj bileşenlerinin yapısı ve fonksiyonu hakkında bilgi vermek, peyzaj planlama çalışmalarında peyzajın yapı ve fonksiyondaki değişimleri doğrultusunda plan oluşturabilme becerisini kazandırmak
  Dersin İçeriği Planlama, süreçleri, türleri ve kuramlarını, stratejik karar alma sürecini,(Kentsel alan) envanter oluştuma, mevcut durum ve uygunluk analizi, fonksiyon analizine dayalı plan ve raporunu oluşturmayı kapsar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 5
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. 5
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 3
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 3
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 5
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 3
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 4
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster