ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Planlama II PEY406 BAHAR 4+4 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Doğal ve kültürel peyzajı kavrar.
  2-Başlıca korunan alan tiplerini ve kullanımlarını planlar.
  3-Peyzajın karakterini Analiz eder, değerlendirir ve planlar.
  4-Kırsal Peyzaj Planlama Yöntemini kavrar.
  5-Tarımsal yerleşimler, kırsal rekreasyon alan ve yerleşimler, endüstriyel alanlar ve ulaşım sistemlerini planlar.
  6-Ülkemiz ve Dünya Kırsal Peyzaj Plan ve Uygulama Örneklerini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)148112
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1541040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje1512020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   230
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,67 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Proje konusu ve çalışma alanının belirlenmesi (Kırsal alan) Makaleler, kitaplar ve K1 ve K2 ilgili bölüm okunmalıdır.
  2 Doğal özelliklerin belirlenmesi Makaleler, kitaplar ve K1 ve K2 ilgili bölüm okunmalıdır.
  3 Kültürel özelliklerin belirlenmesi Makaleler, kitaplar ve K1 ve K2 ilgili bölüm okunmalıdır.
  4 Alan kullanımlarının değerlendirilmesi Makaleler, kitaplar ve K1 ve K2 ilgili bölüm okunmalıdır.
  5 Arazi çalışması Makaleler, kitaplar ve K1 ve K2 ilgili bölüm okunmalıdır.
  6 Mevcut durum analizi Makaleler, kitaplar ve K2 ve K3 ilgili bölüm okunmalıdır.
  7 Peyzaj karakter analizi Makaleler, kitaplar ve K2 ve K3 ilgili bölüm okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Peyzaj Karakter tipleri analizi Makaleler, kitaplar ve K2 ve K3 ilgili bölüm okunmalıdır.
  10 Uygunluk analizi Makaleler, kitaplar ve K2 ve K3 ilgili bölüm okunmalıdır.
  11 Uygunluk analizi Makaleler, kitaplar ve K1 ve K3 ilgili bölüm okunmalıdır.
  12 Peyzaj fonksiyonları analizi Makaleler, kitaplar ve K1 ve K3 ilgili bölüm okunmalıdır.
  13 Peyzaj fonksiyonları analizi Makaleler, kitaplar ve K1 ve K3 ilgili bölüm okunmalıdır.
  14 Plan ve raporların oluşturulması Makaleler, kitaplar ve K1 ve K3 ilgili bölüm okunmalıdır.
  15 Sunum Makaleler, kitaplar ve K1 ve K3 ilgili bölüm okunmalıdır.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Şahin vd. 2014. Bölge-Alt Bölge (İl) Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirme Ulusal Teknik Kılavuzu. 2. Koç, N. Ve Şahin, Ş. 1999. Kırsal Peyzaj Planlaması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1509, Ankara. 3. DİRİK, H., 2005: Kırsal Peyzaj (Planlama ve Uygulama İlkeleri), İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları 4559/486, ISBN 975-404-749-9. 2005, 452 s.
  Yardımcı Kitap 1. HART, J. F., 1998: The Rural Landscape. The John Hopkins University Press. ISBN: 0 - 8018 - 5717 - 1, 401 p. Baltimore and London. 2. Yücel, M. 1995. Doğa Koruma Alanları ve Planlanması. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:104, Adana. 3. ÜRGENÇ, S., 2000: Kırsal Peyzaj (Koruma - Onarım - Düzenleme). Y.T.Ü. Mimarlık Fak., Şehir Bölge Planlama Bölümü Yayın No: YTÜ - 2000.004, ISBN: 975 461 - 283 - 8, 244 s. 4. Çetinkaya, G., Uzun, O. 2014. Peyzaj Planlama. Birsen yayınevi, İstanbul.
  Dersin Amacı Kırsal alanların korunmasının, kullanılmasının ve yönetiminin planlanmasının, dengesi bozuk olan kırsal alanların da insan faktörünü dikkate alınarak ekolojik ve estetik ilkelere göre yeniden düzenlenmesinin temel ilke ve yaklaşımlarını öğretmek
  Dersin İçeriği Proje konusu ve çalışma alanının belirlenmesi (Kırsal alan), doğal özelliklerin belirlenmesi, kültürel özelliklerin belirlenmesi, alan kullanımlarının değerlendirilmesi, arazi çalışması, mevcut durum analizi, peyzaj karakter analizi, peyzaj karakter tipleri analizi, uygunluk analizi, peyzaj fonksiyonları analizi, plan ve raporların oluşturulmasını kapsar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 3
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 5
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster