ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Onarım Teknikleri PEY306 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj bozulması ve nedenlerini belirler.
  2-Peyzaj onarım tekniğinde yöntemleri, yöntem seçimini, planlamayı ve uygulamayı kavrar.
  3-Kitle hareketlerine karşı önlemleri değerlendirir.
  4-Yüzeysel, oyuntu ve yatak erozyonuna karşı önlemleri analiz eder.
  5-Çıplak yamaç ve şevlerin biyoteknik yöntemlerle korunmasını değerlendirir.
  6-Kar ve çığ zararlarına karşı alınması gereken önlemleri kavrar.
  7-Yerüstü maden alanlarının iyileştirilmesi yöntemlerini analiz eder.
  8-Ulaşım ve yapısal yerleşim alanlarında güvenliğin artırılması, gürültü azaltılması vb önlemleri uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler202612
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   82
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,73 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel bilgiler K1: Giriş (s. 15); K2: Giriş (s. 1)
  2 Vejetasyon ve hidroloji K1: Vejetasyon ve Hidroloji (s. 33)
  3 Peyzaj bozulması ve nedenleri K1: Peyzaj Bozulması ve nedenleri (s. 55)
  4 Peyzaj onarımı ve peyzaj onarım tekniği K1: Peyzaj Onarımı ve Peyzaj Onarım tekniği (s. 97)
  5 Kitle hareketlerine karşı teknik ve biyolojik önlemler K1: Kitle Hareketlerine Karşı Önlemler (s. 119)
  6 Yüzeysel erozyona karşı teknik ve biyolojik önlemler K1: Yüzeysel Erozyona Karşı Önlemler (s. 135)
  7 Oyuntu erozyonuna karşı teknik ve biyolojik önlemler K1: Oyuntu Erozyonuna Karşı Önlemler (s. 156)
  8 Ara Sınav
  9 Yatak erozyonuna karşı teknik ve biyolojik önlemler K1: Yatak Erozyonuna Karşı Önlemler (s. 183)
  10 Çıplak yamaç ve şevlerin biyoteknik önlemlerle korunması K1: Çıplak Yamaç ve Şevlerin Biyoteknik Önlemlerle Korunması (s. 212); K2: Bitkisel Örtüleme Yöntemleri (s. 40)
  11 Sel ve taşkın zararlarına karşı önlemler K1: Sel ve Taşkın Zararlarına Karşı Önlemler (s. 219) ; K2: Bitkisel Örtüleme Yöntemleri (s. 40)
  12 Kar ve çığ zararlarına karşı önlemler K2: Kar ve Çığ Zararlarına Karşı Önlemler (s. 222) ; K2: Bitkisel Örtüleme Yöntemleri (s. 40)
  13 Rüzgâr erozyonuna karşı önlemler K1: Rüzgâr Erozyonuna Karşı Önlemler (s. 231) ; K2: Bitkisel Örtüleme Yöntemleri (s. 40)
  14 Yerüstü maden alanlarının iyileştirilmesi K1: Yüzeysel maden alanlarının iyileştirilmesi (s. 235) ; K2: Bitkisel Örtüleme Yöntemleri (s. 40)
  15 Ulaşım ve yapısal yerleşim alanlarında alınabilecek önlemler, bitki örtüsünün yamaç ve şev stabilitesine etkileri K1: Ulaşım ve Yapısal Yerleşim Alanlarında Alınabilecek Önlemler (s. 257)
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Görcelioğlu, E. 2002. Peyzaj Onarım Tekniği, İÜ Yayın No. 4351,Orman Fakültesi Yayın No. 470, ISBN 975-404-665-4, İstanbul 2. 3. Yavuzşefik, Y., Uzun, O. (2005). Peyzaj Onarım Tekniği. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları No:1, Düzce
  Yardımcı Kitap 1. Akpınar, N., 1994: Açık Kömür Ocaklarında Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Doğa Onarımı Çalışmalarının Milas-Sekköy Açık Kömür Ocağı Örneğinde İrdelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD., (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 277s.
  Dersin Amacı Peyzaj bozulma tipleri ve onarım yöntemleri hakkında bilgilendirmek.
  Dersin İçeriği Antropojenik etkiler ile bozulmuş olan peyzajın bozulma nedenine göre yeniden kazanımı için izlenen bilgiler ve yöntemler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 2
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 3
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 4
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster