ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Ekolojisi PEY308 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ekoloji ve peyzajı kavrar.
  2-Biyotik ve abiyotik faktörleri kavrar.
  3-Çevre sorunlarını kavrar.
  4-Ekosistem ve peyzaj ekolojisi prensiplerini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler2031030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   100
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,33 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ekolojinin tanımı, Ekolojinin Tarihsel Gelişimi, Ekolojinin Konusu ve Bölümleri, Ekolojinin Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi, Peyzaj ekolojisinde temel kavramlar K1:Bölüm 1 Ekolojinin konusu ve kapsamı okunmalıdır. K2: Bölüm 1 okunmalıdır. K3: Bölüm 1 ekoloji bilim dalına ait temel kavramlar okunmalıdır.
  2 Dünya nüfus dinamikleri ve besin dengesi, Ekosistem kavramı, biyolojide hiyerarşi düzeni K1: Bölüm 2 ve 4 okunmalıdır. Bölüm 9 da 1. Kısım okunmalıdır. K2: Bölüm 2 Ekolojik sorunlar okunmalıdır.
  3 Ekosistemlerin sınıflandırılması ve büyük ekosistemlerin dağılışı, Karasal ekosistemler, Tatlı su ekosistemleri K1: Bölüm 3 Ekosistemlerin sınıflandırılması ve Bölüm 10 okunmalıdır. K3: Bölüm 1 ekosistem ve orman ekosistemleri konusu okunmalıdır.
  4 Ekosistemlerin sınıflandırılması ve büyük ekosistemlerin dağılışı, Deniz ekosistemleri K1: Bölüm 3, Bölüm 6 ve 10 okunmalıdır. K3: Bölüm 1 Ekosistem analizleri konusu okunmalıdır.
  5 Peyzajın unsurları, yama ve matris ilişkileri K1: Bölüm 9 peyzajın unsurları okunmalıdır.
  6 Bitki ve hayvan kültür formlarının ortaya çıkışı, doğal ve tarım ekosistemlerinin evrimi, biyoçeşitlilik K1: Bölüm3, 6 ve 7 okunmalıdır. Bölüm 9 komünite ve peyzaj düzeyinde biyoçeşitlilik incelenmelidir. K2: Bölüm 5. okunmalıdır.
  7 Habitatlar, habitat bölünmeleri, bölünmüş peyzajların türler üzerine etkileri, ekolojik ağlar K1: Bölüm 7 Habitat, Ekolojik Niş konuları okunmalıdır. Bölüm 9 peyzajın unsurları okunmalıdır. K2: Bölüm 5 okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Çevre faktörleri, zaman ve mekan ilişkisi K1: Bölüm 9 zaman ve mekan ölçeği okunmalıdır. K2: Bölüm 1, 2 ve 4 çevre, çevre eğitimi okunmalıdır.
  10 Topoğrafya ve peyzaj geometrisi K1: Bölüm 9 peyzaj geometrisi okunmalıdır.
  11 Toprağın formasyonu K1: Bölüm 5 Toprak Karasal Ekosistemlerin Düzenleyici Bileşeni bölümü okunmalıdır. K3: Bölüm 2 toprak faktörü konusu okunmalıdır.
  12 Toprak teriminin anlamı, toprakların oluşumu, toprak dokusu ve toprak yapısı K3: Bölüm 3 toprağın fiziksel özellikleri ile diğer faktörler arasındaki karşılıklı ilişkileri ve 4. Bölümde verimlilik anlamı ve ölçüsü konuları okunmalıdır.
  13 Toprak besin maddeleri ve bitki ile ilişkileri K3: Bölüm 3 toprağın diğer faktörlerle arasındaki ilişkiler konuları okunmalıdır.
  14 İklim, toprak, bitki etkileşimi, insan tasarımlı peyzajlar, ekolojik tasarım örnekleri K1: Bölüm 9 okunmalıdır. K3: Bölüm 2 iklim faktörü konusu okunmalıdır.
  15 Günübirlik arazi çalışması Arazi örneği yerinde incelenmelidir.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Odum, E.P., Barrett, G.W., 2016. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, ISBN: 978-9944-341-74-5 2. Kiziroğlu, İ., 2001. Ekolojik Potpuri, Takav Yayıncılık, ISBN: 975-7460-05-2 3. Çepel, N., 1978. Orman Ekolojisi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Taş Matbaası, İstanbul.
  Yardımcı Kitap 1. Çepel, N.,1983. Genel Ekoloji. İ.Ü. Basımevi, İstanbul 2. Forman T.T. Richard,1986. Godron Micheal. Landscape Ecology 3. Farina, A.,2007. Principles and Methods in Landscape Ecology. Springer, Italy
  Dersin Amacı Ekoloji kavramını disiplin içerisinde kullanma becerisinin kazandırılmasıdır.
  Dersin İçeriği Ekolojinin tanımı, ekolojinin tarihsel gelişimi, ekolojinin konusu ve bölümleri, ekolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi, peyzaj ekolojisinde temel kavramlar, dünya nüfus dinamikleri ve besin dengesi, ekosistem kavramı, biyolojide hiyerarşi düzeni, ekosistemlerin sınıflandırılması ve büyük ekosistemlerin dağılışı, karasal ekosistemler, tatlı su ekosistemleri, ekosistemlerin sınıflandırılması ve büyük ekosistemlerin dağılışı, deniz ekosistemleri, peyzajın unsurları, yama ve matris ilişkileri, bitki ve hayvan kültür formlarının ortaya çıkışı, doğal ve tarım ekosistemlerinin evrimi, biyoçeşitlilik, Habitatlar, habitat bölünmeleri, bölünmüş peyzajların türler üzerine etkileri, ekolojik ağlar, çevre faktörleri, zaman ve mekan ilişkisi, topoğrafya ve peyzaj geometrisi toprağın formasyonu, toprak teriminin anlamı, toprakların oluşumu, toprak dokusu ve toprak yapısı, toprak besin maddeleri ve bitki ile ilişkileri, iklim, toprak, bitki etkileşimi, İnsan tasarımlı peyzajlar, ekolojik tasarım örnekleri anlatılmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 1
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 1
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 1
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 3
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 2
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 2
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 2
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster