ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Farmakoloji FZD201 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Farmakolojinin temel kavramlarını; ilaçların uygulama yollarını, ilaç şekillerini, ilaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini bilir
  2-Tedavide kullanılan ilaçların etki ve yan etkilerini tartışır
  3-Hastaya uyguladığı ilaçların etki ve yan etkilerini izler
  4-İlaç tedavisine ilişkin hasta ve aileye eğitim yapar
  5-İlaç uygulamalarında görev ve sorumlulukları bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)616
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   54
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,8 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Farmakolojiye giriş, Farmakodinami
  2 Farmokokinetik, Akılcı ilaç kullanımı
  3 Otonom sinir sistemini etkileyen ilaçlar ve terimler
  4 Kardiyo vasküler sistem ilaçları
  5 Analjezikler ve Antienflamatuar
  6 Antihipertansif İlaçlar
  7 Solunum Sistemine İlaçlar
  8 Santral sinir sistemi ilaçları
  9 Antibiyotikler, antivirallar, antifungaller
  10 Antidiyabetik ilaçlar
  11 Antitrombolitik ilaçlar
  12 Gastrointestinal sistem ilaçları
  13 Steroidler
  14 Anksiyolotikler, Sedatif- hipnotikler, ilaç suiistimali ve bağımlılığı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Figen EROL URSAVAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Duran Esen, Hemşireler İçin Farmakoloji, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2011. 2. Dökmeci İsmet, Sağlık Yüksekokulları için Farmakoloji, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul Tıp Kitapevi, 2007. 3. Dökmeci İsmet, Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji, Kısaltılmış Temel Bilgiler, Nobel Kitabevleri, İstanbul, 2011. 4. Filiz Onat, Zafer Gören, Atilla Karaalp, Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2009. 5. Emine İyigün, Sevinç Taştan, Abrams2ın Klinik İlaç Tedavisi. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Uygulama alanlarında farklı sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri, yan etkileri, etkileşimleri, farmakodinamik, farmakokinetik özellikleri ve ilaç uygulamalarında dikkat edileceklerin bilgisini kazandırmaktır
  Dersin İçeriği Farmakolojiye giriş, Farmakodinami Farmokokinetik, Akılcı ilaç kullanımı Otonom sinir sistemini etkileyen ilaçlar ve terimler Kardiyo vasküler sistem ilaçları Analjezikler ve Antienflamatuar Antihipertansif İlaçlar Solunum Sistemine İlaçlar Santral sinir sistemi ilaçları Antibiyotikler, antivirallar, antifungaller Antidiyabetik ilaçlar Antitrombolitik ilaçlar Gastrointestinal sistem ilaçları Steroidler Anksiyolotikler, Sedatif- hipnotikler, ilaç suiistimali ve bağımlılığı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 3
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 3
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. -
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. -
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 4
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 4
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster