ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  FARMAKOLOJİ FZD201 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Farmakolojinin temel kavramlarını; ilaçların uygulama yollarını, ilaç şekillerini, ilaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar.
  2-Tedavide kullanılan ilaçların etki ve yan etkilerini tanımlar.
  3-Hastaya uyguladığı ilaçların etki ve yan etkilerini tanımlar.
  4-İlaç tedavisine ilişkin hasta ve aileye bilgi özetler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)616
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   54
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,8 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Farmakolojiye giriş, Farmakodinami K2: Bölüm 1
  2 Farmokokinetik, Akılcı ilaç kullanımı K2: Bölüm 1
  3 Otonom sinir sistemini etkileyen ilaçlar ve terimler K2: Bölüm 3
  4 Kardiyo vasküler sistem ilaçları K1: Bölüm 5
  5 Analjezikler ve Antienflamatuar K1: Bölüm 7
  6 Antihipertansif İlaçlar K1: Bölüm 5
  7 Solunum Sistemine İlaçlar K1: Bölüm 9
  8 Ara Sınav
  9 Santral sinir sistemi ilaçları K1: Bölüm 6
  10 Antibiyotikler, antivirallar, antifungaller K1: Bölüm 8 K2: Bölüm 11
  11 Antidiyabetik ilaçlar K1: Bölüm 13
  12 Antitrombolitik ilaçlar K1: Bölüm 5
  13 Gastrointestinal sistem ilaçları K1: Bölüm 10
  14 Endokrin Sistem Farmakolojisi K1: Bölüm 13
  15 Anksiyolotikler, Sedatif- hipnotikler, ilaç suiistimali ve bağımlılığı K1: Bölüm 6
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Özgür KUZUKIRAN
  Kaynaklar K1. Duran, E. (2011). Hemşireler İçin Farmakoloji. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. K2. Dökmeci, İ. (2011). Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji, Kısaltılmış Temel Bilgiler. İstanbul: Nobel Kitabevleri.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Uygulama alanlarında farklı sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri, yan etkileri, etkileşimleri, farmakodinamik, farmakokinetik özellikleri ve ilaç uygulamalarında dikkat edileceklerin bilgisini kazandırmaktır
  Dersin İçeriği Farmakolojiye giriş, Farmakodinami Farmokokinetik, Akılcı ilaç kullanımı Otonom sinir sistemini etkileyen ilaçlar ve terimler Kardiyo vasküler sistem ilaçları Analjezikler ve Antienflamatuar Antihipertansif İlaçlar Solunum Sistemine İlaçlar Santral sinir sistemi ilaçları Antibiyotikler, antivirallar, antifungaller Antidiyabetik ilaçlar Antitrombolitik ilaçlar Gastrointestinal sistem ilaçları Steroidler Anksiyolotikler, Sedatif- hipnotikler, ilaç suiistimali ve bağımlılığı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 3
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 3
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. -
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. -
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 4
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 4
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster