ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İLK YARDIM FZD202 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kaza ve felaketlerde yaralanmalarda yaralıyı değerlendirir, 6T (Tehlikeden korunma,Tanı, Tedavi, Triyaj, Telekominikasyon ve Taşıma) yapar
  2-KBRN riskini değerlendirir (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer), kaza veya saldırıda Acil Sağlık Hizmeti uygular
  3-Kaza ve afet sonrası yaralıyı değerlendirmesi sonucuna göre en uygun olan ilk ve acil yardımı uygular
  4-Kaza ve afetlerden korunma ve ilk yardım konusunda eğitim yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)5011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   67
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,23 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kaza ve Felaketlerin tanımı, tipleri kaza ve afetlerden korunma
  2 İlk yardım ve Acil yardımın önemi, ilkeleri (6T), İlk yardım çantası, 112, ambulans, deprem çantası
  3 Genel vücut anatomi ve fizyolojisi
  4 Yaralının kurtarılması- Triag Haberleşme,yaralının taşınması,
  5 KRNB Riskini Değerlendirmek (Kimyasal, Radyoaktif, Nükler, biyolojik ), önemli sinyallerin anlamı ve alınacak önlemler
  6 Şok, bayılmalar ve komalarda ilk yardım
  7 Dolaşım- solunum sistemi ile ilgili ilk yardım-acil yardım ABC ve CPR
  8 Ara Sınav
  9 Yaralanmalarda ilk yardım ve acil yardım Kanamalar da ilk yardım
  10 Yaralanmalarda-yanıklarda pansuman ve sargılar
  11 Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım
  12 Önemli organ yaralanmalarında ilk ve acil yardım
  13 Zehirlenmeler-Hayvan sokma ve ısırmaların da ilk yardım
  14 İlk yardım gerektiren diğer durumlar-yangın-yangın söndürme-uzman görüşü İtfaiye ziyareti
  15 Afet durumlarında ilk yardım ve sivil savunma- Uzman görüşü UMKE ve AFAT`ın tanıtımı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Canan ÜNLÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Güngör T. , İlk Yardım, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 1992 2. Sözen C. İlk Yardım ve Acil Yardım ,Göktuğ Yayıncılık 2006 3. Somyürek İ. İlk Yardım Ders Kitabı, Orkide Yayınları 1985 4. Ege R. Kaza, Hastalık ve Yaralanmalarda İlk ve Acil Yardım, Trafik kazaları yardım vakfı yayını, 1995 5. Yürügen B., Durna Z. Afetlarde Hemşirelik Bakımı ve İlk Yardım, AÖF Yayınları 1992 6. Değerli Ü. Dahiliye ve Cerrahi Acil Hastalıklar, Tıbbi kitaplar dağıtım servisi yayınları 1979 7. İlk Yardımın Temel İlkeleri. Anestezi ve Reaminasyon Bölümü. Milli Eğitimin Mödüler öğrenme Ders Kitabı.2014.
  Yardımcı Kitap 1. Standard fırst aıd cours multimedia system Çeviri: Ülkülü O. İlk Yardım Güven matbaası 1982 2. Papper S. Ve Williams R. Manuel of Medical Care of tehe Surgical patient, Little, Brown and Company Boston 1976 3. Babadağ K. ve diğerleri; Kaza ve Yaralanmalarda Hemşirelik Uygulamaları Atlası, Birol yayınları 2001 4. Süzen B. Temel İlk Yardım, Bedray yayınları 2008
  Dersin Amacı Öğrenciye, ilk ve acil yardımın önemi ve 112 - acil servisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirmek. triyaj uygulama. Temel korunma prensiplerine uyma ve İlk yardım/ acil bakım uygulamayı teorik ve pratik ortamlarda öğretilmesi .
  Dersin İçeriği Kaza ve Felaketlerin tanımı, tipleri ve trafik kazaları ve korunma İlk yardım ve Acil yardımın önemi, ilkeleri (6T), İlk yardım çantası, 112, ambulans, acil servisin yapısı Genel vücut anatomi ve fizyolojisi, KBRN Riskini Değerlendirmek (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) Yaralının kurtarılması-yaralının taşınması, Kanamalar da ilk yardım-acil yardım Şok, bayılmalar ve komalarda ilk ve acil yardım Şok, bayılmalar ve komalarda ilk ve acil yardım Dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım-acil yardım Yaralanmalarda ilk yardım ve acil yardım Yaralanmalarda-yanıklarda pansuman ve sargılar Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım-Acil yardım Önemli organ yaralanmalarında ilk ve Acil yardım Zehirlenmeler-Hayvan sokma ve ısırmaların da ilk yardım-Acil yardım İlk yardım gerektiren diğer durumlar Yangın Afet durumlarında ilk yardım ve sivil savunma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 3
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 5
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 5
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 3
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. 2
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 5
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 5
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 4
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster