ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İlk Yardım FZD202 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hasta/yaralının durumunu değerlendirir
  2-Temel yaşam desteği uygular
  3- Kanamalar ve yaralanmalara müdahele eder
  4-Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygular
  5-Zehirlenmelerde ilk yardım uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)5011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   66
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İlk yardım hakkında genel bilgiler Yaralının Değerlendirilmesi K1 BÖLÜM 1
  2 İnsan Vücudunun Temel Yapısı K1 BÖLÜM 2
  3 Erişkinlerde Temel Yaşam Desteği K1 BÖLÜM 3-4
  4 Çocuk ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Kullanımı K1 BÖLÜM 4
  5 Hava Yolu Tıkanıklığında İlk Yardım K1 BÖLÜM 5
  6 Bilinç Bozukluklarında ve Ciddi Hastalıklarda İlk Yardım K1 BÖLÜM 11
  7 Kanamalarda İlk Yardım K1 BÖLÜM 6
  8 Şok ve Göğüs Ağrısında İlk Yardım Boğulmalarda İlk Yardım K1 BÖLÜM 11-14
  9 Yaralanmalarda İlk Yardım K1 BÖLÜM 7
  10 Kırık-Çıkık-Burkulmalarda İlk Yardım Göz-Kulak-Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım K1 BÖLÜM 8-10
  11 Böcek sokmaları ve Hayvan Isırmalarında İlk Yardım K1 BÖLÜM 13
  12 Zehirlenmelerde İlk Yardım K1 BÖLÜM 12
  13 Yanık Soğuk ve sıcak Acillerinde İlk Yardım K1 BÖLÜM 9
  14 Hasta Yaralı Taşıma Teknikleri K1 BÖLÜM 15
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Elvan ULUCAN ÖZKAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Türk Kızılayı (2018) İlk Yardım El Kitabı. Onaltıncı Basım, Matsa Basımevi: Ankara.
  Yardımcı Kitap YK1. AKUT Arama Kurtarma Derneği, Temel İlk Yardım Eğitim Kitabı. Erişim Adresi: https://ilkyardim.akut.org.tr/wp-content/uploads/2021/07/AKUT-Temel-Ilk-Yardim-Egitim-Kitapcigi-2021.pdf YK2. Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İlk Yardım Eğitim Sunumları. Erişim Adresi: https://acilafet.saglik.gov.tr/TR-79263/ilk-yardim-egitim-sunumlari.html
  Dersin Amacı Öğrenciye, ilk yardımın temel ilkeleri ve basamakları hakkında bilgi verilmesi, temel yaşam desteği sağlama, yaralanma- kırık-çıkık-burkulma ve diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamayı teorik ve pratik olarak öğretilmesi.
  Dersin İçeriği İlk yardım hakkında genel bilgiler, yaralının değerlendirilmesi, Temel Yaşam Desteği, acil durumlarda ilk yardım ve hasta yaralı taşıma teknikleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 3
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 2
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. -
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir -
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. -
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 3
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. -
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster