ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Hizmetlerinde İletişim FZD109 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İnsan ilişkileri, iletişim ve etkileşim süreçleriyle ilgili bilgi sahibi olur
  2-Sağlıklı ya da hasta bireylerle olan iletişim ve etkileşimlerinde terapötik teknikleri kullanır.
  3-Kişilerarası ilişkilerde iletişim engellerini ( fiziksel, ruhsal, sosyal, çevresel, bireysel, v.b) bilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
  4-Ekip çalışması ve disiplinlerarası etkileşim bilgi ve becerisini kazanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)515
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   78
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,6 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tanışma, dersin amaç, hedef ve beklentilerin paylaşılması
  2 İletişim kavramı ve süreci, iletişim sürecini biçimlendiren temel kavramlar (empati, girişkenlik, güven, farkındalık, yansıtma vb)
  3 Sağlık, hastalık kavramları doğrultusunda iletişim süreci
  4 İletişim kuramları ve hasta sağlık profesyoneli arasındaki iletişim
  5 Ekip içi iletişim ve disiplinler arası iletişim
  6 İletişim teknikleri
  7 Terapötik iletişim teknikleri
  8 Terapötik olmayan iletişim teknikleri
  9 Kendini Tanıma, Benlik kavramı
  10 Çatışma ve stresle baş etmede iletişimin kullanımı
  11 Özel durumlarda olan bireylerle(çocuk ve yaşlı hasta vb.) iletişim
  12 Özel durumlarda olan bireylerle(hastaneye uyumsuz tepki gösteren bireyler, terminal dönem vb.) iletişim
  13 İnsan ilişkileri ve iletişim biçimleri temalı güncel bir eser inceleme (kitap okuma) ve İncelenen eserlerle ilgili rapor edilen görüşlerin aktarımı
  14 İnsan ilişkileri ve iletişim biçimleri temalı güncel görsel ve sanatsal içerikli literatür inceleme ( film izleme) İzlenen film ile ilgili rapor edilen görüşlerin aktarımı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Doç. Dr. SATI DİL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Terakye G. , Hasta Hemşire İlişkileri ,ISBN 975-95943-0-7, Aydoğdu Ofset , Ankara ,1995 2. Köknel, Ö. Kişilik. 10.Baskı Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul,1983 3.Cüceloğlu D. İnsan İnsana. 4. basım. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993 4.Köknel Ö. Ailede ve Toplumda Ruh Sağlığı 5.Üstün B.,Akgün E.,Parlak N. Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, ISBN 975-98185-0-7,Okullar Yayınevi.İzmir,2005 6.Öz F. Sağlık Alanında Temel Kavramlar. İmaj İç ve Dış Tic. AŞ. . Ankara, 2004 7.Velioğlu, P.. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Alaş Ofset İstanbul, 1999 8.Özcan, A. Hemşire Hasta İlişkisi ve İletişim. Saray Tıp Kitabevleri. İzmir,1996 9.Doğan, O. Sağlık Hizmetlerinde İletişim. Songür Yayınları Ankara, 2002 10.Dökmen, Ü. İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem Yayınları İstanbul,1996
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Terapötik iletişim ilke ve teknikleri,hasta ve sağlıklı bireyin ve ailesinin yaş dönemlerine göre iletişim özellikleri, hastaneye yatma ve hastalığa verilen psikososyal tepkilere ekip yaklaşımı konusunda bilgi verilmesi
  Dersin İçeriği Tanışma, dersin amaç, hedef ve beklentilerin paylaşılması, İletişim kavramı ve süreci, iletişim sürecini biçimlendiren temel kavramlar (empati, girişkenlik, güven, farkındalık, yansıtma vb), Sağlık, hastalık kavramları doğrultusunda iletişim süreci, İletişim kuramları ve hasta sağlık profesyoneli arasındaki iletişim, Ekip içi iletişim ve disiplinler arası iletişim, İletişim teknikleri, Terapötik iletişim teknikleri, Terapötik olmayan iletişim teknikleri, Kendini Tanıma, Benlik kavramı,Çatışma ve stresle baş etmede iletişimin kullanımı, Özel durumlarda olan bireylerle(çocuk ve yaşlı hasta vb.) iletişim, Özel durumlarda olan bireylerle(çocuk ve yaşlı hasta vb.) iletişim, İnsan ilişkileri ve iletişim biçimleri temalı güncel bir eser inceleme (kitap okuma) ve İncelenen eserlerle ilgili rapor edilen görüşlerin aktarımı, İnsan ilişkileri ve iletişim biçimleri temalı güncel görsel ve sanatsal içerikli literatür inceleme ( film izleme) İzlenen film ile ilgili rapor edilen görüşlerin aktarımı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 2
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 3
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 3
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 3
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 3
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 5
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 3
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster