ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Üniversite Kültürü ve Oryantasyonu FZD100 GÜZ 0+2 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Üniversiteyi, fakülteyi ve fakültede yer alan bölümleri tanır.
  2-Üniversitenin gerektirdiği davranış ve aktiviteleri yapar.
  3-Mesleğinin gerektirdiği davranış ve aktiviteleri uygulama becerileri kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 10011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   57
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,9 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Üniversitenin tanıtımı K2: 1. ÜNİTE
  2 Sağlık Bilimleri Fakültesinin tanıtımı K2: 2. ÜNİTE
  3 Bölümlerin ve anabilim dallarının tanıtımı K2: 3. ÜNİTE
  4 Mesleki etik ve deontoloji kavramları I K1: 4. ÜNİTE
  5 Mesleki etik ve deontoloji kavramları II K1: 4. ÜNİTE
  6 Ders programlarının tanıtımı K3: 5. ÜNİTE
  7 Öğrenci sorumlulukları ve yönetmelikler K1: 6. ÜNİTE
  8 Bologna Bilgi Sistemi web sayfası tanıtımı K3: 7. ÜNİTE
  9 Kütüphanenin tanıtımı K2: 8. ÜNİTE
  10 Üniversitede yer alan faaliyetlerin tanıtımı K2: 9. ÜNİTE
  11 Öğrenci değişim programlarının tanıtımı K1: 10. ÜNİTE
  12 Mesleki standartlar ve meslek örgütünün tanıtılması K1-K2: 11. ÜNİTE
  13 Meslek tarihi ve uluslararası derneklerin tanıtımı K2: 12. ÜNİTE
  14 Meslekleri ile ilgili temel kaynakları ve ulaşım yollarının tanıtımı K2:13. ÜNİTE
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Gözde ÖZARAS ÖZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Çankırı Karatekin Üniversitesi Yönetmeliği K2. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tanıtım Broşürü K3. Çankırı Karatekin Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi Web Sayfası
  Yardımcı Kitap K1. Çankırı Karatekin Üniversitesi Yönetmeliği K2. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tanıtım Broşürü K3. Çankırı Karatekin Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi Web Sayfası
  Dersin Amacı Öğrencilere bölüm, ana bilim dalları, meslek eğitim ve uygulama standartları ve meslek etiği konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Üniversitenin tanıtımı, Sağlık Bilimleri Fakültesi` nin tanıtımı, Bölümlerin ve anabilim dallarının tanıtımı, mesleki etik ve deontoloji kavramları, mesleki etik ve deontoloji kavramları, ders programlarının tanıtımı, öğrenci sorumlulukları ve yönetmelikler, Bologna bilgi sistemi web sayfası tanıtımı, kütüphanenin tanıtımı, üniversitede yer alan faaliyetlerin tanıtımı, öğrenci değişim programlarının tanıtımı, mesleki standartlar ve meslek örgütünün tanıtılması, meslek tarihi ve uluslararası derneklerin tanıtımı, meslekleri ile ilgili temel kaynakları ve ulaşım yollarının tanıtımı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. -
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 1
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 3
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 2
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 2
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster