ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İktisat 1 SAY103 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İktisat alanında kullanılan temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Kavramları güncel iktisadi konuları takip etmede kullanır, yorumlar.
  3-Tüketici davranışlarını değerlendirir.
  4-Piyasa çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur.
  5-Piyasaları etkileyen faktörler ve gelir dağılımları konusunda bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011212
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   137
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,57 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İktisada ilişkin temel kavramlara genel bir bakış İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  2 Fiyat Mekanizması, Arz-Talep İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  3 Piyasa dengesi İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  4 Fiyat Kontrolleri İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  5 Esneklikler İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  6 Tüketici Davranışı Teorisi İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  7 Tüketici Davranışı Teorisi İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  8 Ara Sınav
  9 Üretim ve Maliyetler İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  10 Tam Rekabet Piyasası İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  11 Monopol Piyasası İİşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  12 Oligopol Piyasası İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  13 Piyasa Aksaklıkları İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  14 Faktör Piyasaları ve Gelir Dağılımı İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  15 Faktör Piyasaları ve Gelir Dağılımı İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bulut
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Sinan Bulut

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike Eken
  Kaynaklar 1. Zeynel Dinler (2018). İktisada Giriş. Ekin Kitabevi 2. Erdal M.Ünsal (2013). Mikro İktisada Giriş. İmaj Yayınevi. Ankara 3. Fikret Şenses (2017). İktisada (Farklı Bir) Giriş. İletişim Yayınları, İstanbul. 4. Sadun Aren (2007). Ekonomi Dersleri. İmge Kitabevi. 2.Baskı. Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Dersin amacı, iktisat alanında kullanılan kavramları anlama, analiz edebilme ve güncel iktisadi sorunları takip edebilme yeteneği kazandırmaktır. Mikro iktisat dersi ile öğrencilere, arz talep kavramları, piyasa, fiyat denge ve kontrolleri, tüketici davranışları, piyasa türleri hakkında bilgi kazandırmak.
  Dersin İçeriği Mikro iktisat alanında kullanılan kavramları, arz talep kavramlarını, piyasa, fiyat denge ve kontrolleri, tüketici davranışları, piyasa türleri konularında teorik ve uygulamaya esas bilgiler aktarılmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 2
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 3
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 4
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 3
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 3
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster