ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel İşletme SAY105 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşletmecilik ile ilgili temel kavramları ve işletmenin diğer disiplinler ile ilişkilerini hakkında bilgi sahibi olur.
  2-İşletmelerin ekonomik, sosyal ve politik çevreleri ile ilişkileri ve rolleri konusunda bilgi sahibi olur.
  3-İşletmelerin kurulması, türleri ve ekonomik etkinlikleri konusunda bilgi sahibi olur.
  4-İşletme fonksiyonları ile ilgili konularda değerlendirme yapabilme becerisini kazanır.
  5-İşletme fonksiyonlarını bütünleşik değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   125
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,17 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İşletme Bilimine Giriş
  2 İşletme Biliminin Tarihsel Gelişimi ve Temel Kavramlar
  3 İşletmenin Amaçları, İşlevleri ve Temel İlkeleri
  4 İşletmenin Çevresi
  5 İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları
  6 İşletme Çeşitleri
  7 İşletme Çeşitleri
  8 Ara Sınav
  9 Yönetim
  10 Üretim
  11 Pazarlama
  12 Finans-Muhasebe
  13 İnsan Kaynakları
  14 Halkla İlişkiler ve Ar-Ge
  15 İşletmelerde Sosyal Sorumluluk
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN Dr. Öğr. Üyesi Sİnan BULUT
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ülkühan Bike Esen

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN Dr. Öğr. Üyesi Sİnan BULUT
  Kaynaklar M. Şerif Şimşek, Adnan Çelik, (2015). İşletme Bilimine Giriş, Eğitim Kitabevi. Pınar Büyükbalcı, Esin Can ve Yasemin Bal, (2013). İşletme Bilimine Giriş, Beta Yayınları. İsmet Mucuk, (2013). Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İşletmeler ile ilgili genel bilgiler sunmak ve öğrencilerin işletmecilik konusunda farkındalık düzeyini arttırmak.
  Dersin İçeriği Ders işletme ile ilgili temel kavramlar, işletmenin amaçları, çevresi, türleri ve fonksiyonları konularını içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. -
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 2
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 4
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. -
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. -
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. 4
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. 3
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster