ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Davranış Bilimleri SAY106 BAHAR 2+0 Fakülte Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlık kurumlarında kurumsal iletişim ve çalışanın motivasyon kaynaklarını bilir
  2-Sağlık kuruluşlarında etik ve etik dışı davranışları bilir
  3-Mobbing kavramını bilir ve önlenmesine yönelik çözüm geliştirir.
  4-Sinizm ve tükenmişlik kavramlarını açıklar ve sağlık çalışnalarınıdaki etkisini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011515
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   126
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,2 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Davranış Bilimi temel kavramları
  2 Sağlık kurumlarında kurumsal iletişim
  3 Sağlık çalışanı motivasyonu
  4 Sağlık kurumlarında örgütsel adalet ve bağlılık
  5 Sağlık kurumlarında örgüt iklimi
  6 Çatışma Yönetimi ve Müzakere
  7 Stres ve Stres Yönetimi
  8 Ara Sınav
  9 Sağlık çalışanlarında iş doyumu
  10 Sağlık Kuruluşlarında Etik ve Etik Dışı Davranışlar
  11 Psikolojik Taciz (Mobbing) Kavramı ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
  12 Tutumlar ve Tutum Değişimi
  13 Sağlık kurumlarında örgütsel öğrenme
  14 Sağlık kurumlarında itibar
  15 Sağlık kurumlarında sinizm ve tükenmişlik
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN
  Kaynaklar Doç. Dr. Mesut Çimen, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Deniz. Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları, Nobel Yayın 2018. Prof. Dr. Zuhal Baltaş, SAĞLIK PSİKOLOJİSİ: HALK SAĞLIĞINDA DAVRANIŞ BİLİMLERİ, Remzi Kitapevi. 2000.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerin karşılaşabilecekleri davranışsal sorunların ortaya konulması ve bu sorunların çözümü için ihtiyaç duyabilecekleri davranışsal becerilerinin kazandırılması ve sağlık kurumlarında gelişen davranışsal durumları kavramaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Sağlık kurumlarında kurumsal iletişim, Sağlık çalışanı motivasyonu, Sağlık kurumlarında örgütsel adalet ve bağlılık, Sağlık kurumlarında örgüt iklimi, Çatışma Yönetimi ve Müzakere, Stres ve Stres Yönetimi, Sağlık çalışanlarında iş doyumu, Sağlık Kuruluşlarında Etik ve Etik Dışı Davranışlar, Psikolojik Taciz (Mobbing) Kavramı ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri, Tutumlar ve Tutum Değişimi, Sağlık kurumlarında örgütsel öğrenme, Sağlık kurumlarında itibar, Sağlık kurumlarında sinizm ve tükenmişlik konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 2
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 2
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 2
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 5
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 3
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 2
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. 3
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. 5
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster