ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Kurumları Yönetimi I SAY201 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlık ile ilgili genel kavramları bilir.
  2-Türkiye`deki sağlık hizmetleri örgütlenmesini bilir.
  3-Hastane yönetim yapılarını bilir.
  4-Sağlık kuruluşu çalışmalarını bilir.
  5-Hastane işleyiş süreçlerini bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011717
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sağlık ve Sağlık Hizmetleri
  2 Sistem yaklaşımı ve sağlık
  3 Sağlık kurumları ve basamaklandırma
  4 Sağlık kurumları ve basamaklandırma
  5 Türkiye`de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi
  6 Hastane tanımı özellikleri ve tesis modelleri
  7 Hastane yönetiminde temel kavramlar
  8 Ara Sınav
  9 Hastane organizasyon yapıları
  10 Hastane destek hizmetleri yönetimi
  11 Hastane poliklinik ve klinik hizmetleri yönetimi
  12 Hastane yönetim kurulu ve kamu hastane birlikleri
  13 Sağlık işletmelerinin kuruluş yeri çalışmaları
  14 Sağlık işletmelerinin kuruluş çalışmaları analizleri
  15 Sağlık işletmelerinin kuruluş çalışmaları analizleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bulut
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Sinan Bulut

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike Esen Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Yücesan
  Kaynaklar 1. Tengilimoğlu, D., Işık, O., Akbolat, M., , Sağlık işletmeleri yönetimi, Ankara : Nobel 2. Kavuncubaşı, Ş., Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sağlık sektöründe sağlık kurumlarının yeri, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, hastane yönetim ve işleyiş yapıları hakkında bilgi kazandırmak.
  Dersin İçeriği Ders, sağlık sistemi içinde sağlık kurumları, kuruluş çalışmaları, Türkiye?de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, hastane işleyişi, hastane örgüt yapıları ve sınıflandırılmalarına ilişkin konuları kapsar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 4
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 2
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 1
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 4
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 4
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 1
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. 4
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. 2
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. 2
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. 2
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster