ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi SAY205 GÜZ 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İnsan kaynakları yönetiminin bir çalışma alanı ve merkezi bir yönetim işlevi olarak önemini anlar.
  2-Sağlık kurumlarında insan kaynakları bölümünün görevlerini sıralar.
  3-Sağlık insan kaynaklarını yönetme ve insan ilişkilerini analiz etme yetkinliği kazanır.
  4-İnsan kaynakları uygulamalarının stratejik yönetim açısından önemini bilir.
  5-Kazanılan insan kaynakları yönetimi ilke ve tekniklerini temel personel sorunlarına uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012626
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   108
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,6 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
  2 İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı
  3 Sağlık Kurumlarında İK Bölümünün Örgütlenmesi
  4 Sağlık Kurumlarında İş Analizi ve İş Tasarımı
  5 Sağlıkta İnsan Kaynakları Planlaması
  6 Sağlıkta İnsan Kaynakları Planlaması
  7 Sağlık Kurumlarında İşgören Bulma ve Seçme
  8 Ara Sınav
  9 Sağlıkta Kariyer Yönetimi ve Planlaması
  10 Sağlık İnsan Kaynaklarında Başarı Değerlemesi
  11 Sağlıkta Ücret Yönetimi ve Ücret Sistemleri
  12 Sağlık Kurumlarında İşgöreni Örgütte Tutma
  13 Sağlık Kurumlarında İKY`inde Koruma İşlevi
  14 Sağlık Kurumlarında İKY de Bilgi Yönetimi
  15 Sağlık Kurumlarında İKY de Bilgi Yönetimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ülkühan Bike Esen

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT
  Kaynaklar Flynn, Walter J., et al., Healthcare Human Resource Management, Thomson Learning South-Western Mason, Ohio, 2004. İsmet Barutçugil, (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul. Öznur Yüksel, (2003). İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Nitelikli, motive ve üretken bir işgücünün işe alınması, seçilmesi ve elde tutulması da dahil olmak üzere çeşitli işlevleri içeren İnsan Kaynakları Yönetimi, her örgütün temel fonksiyonudur. Bu dersin amacı da, insan kaynaklarının yönetimini genel bir bakış açısıyla incelemektir.
  Dersin İçeriği İşlenen konular: Planlama, işe alma, yönlendirme, eğitim, performans değerlendirme, tazminat ve menfaatler ve çalışanlarla etkin ilişkilerin sürdürülmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. -
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 3
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 2
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 5
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 3
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 3
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. 4
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. 4
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster