ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Kurumları Yönetimi II SAY202 BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlık kurumları geri ödeme yöntemlerini bilir.
  2-Hastane yönetim yapıları ve hastane yöneticisinin görevlerini bilir.
  3-Sağlık kurmlarında dış kaynaklardan yaralanma, temel yetenek ve örnek edinme yaklaşımlarını değerlendirir.
  4-Sağlık kurumlarında zaman yönetimi, personel yönetimi çalışmalarını bilir.
  5-Sağlık kurumlarında stratejik yönetim süreçlerini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011717
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı İlgili haftanın konususunun araştırılması, çalışılması
  2 Sağlık kurumlarında finansal yönetim İlgili haftanın konususunun araştırılması, çalışılması
  3 Sağlık hizmetlerinde geri ödeme yöntemleri İlgili haftanın konususunun araştırılması, çalışılması
  4 Sağlık hizmetlerinde geri ödeme yöntemleri İlgili haftanın konususunun araştırılması, çalışılması
  5 Hastane yönetimi, yöneticisi ve işlevleri İlgili haftanın konususunun araştırılması, çalışılması
  6 Hastane yönetimi, yöneticisi ve işlevleri İlgili haftanın konususunun araştırılması, çalışılması
  7 Sağlık Kurumlarında Karar Verme ve Problem Çözme Süreci İlgili haftanın konususunun araştırılması, çalışılması
  8 Ara Sınav
  9 Takım çalışması ve zaman yönetimi İlgili haftanın konususunun araştırılması, çalışılması
  10 İnsan kaynakları planlama ve yönetimi İlgili haftanın konususunun araştırılması, çalışılması
  11 Sağlık kuruluşlarında dış kaynaklardan yararlanma İlgili haftanın konususunun araştırılması, çalışılması
  12 Sağlık kurumlarında benchmarking İlgili haftanın konususunun araştırılması, çalışılması
  13 Sağlık kurumlarında temel yetenek İlgili haftanın konususunun araştırılması, çalışılması
  14 Tedavi Planları, Kullanım Yönetimi ve Verimlilik Yönetimi İlgili haftanın konususunun araştırılması, çalışılması
  15 Tedavi Planları, Kullanım Yönetimi ve Verimlilik Yönetimi İlgili haftanın konususunun araştırılması, çalışılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bulut
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike Esen Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Yücesan
  Kaynaklar 1. Tengilimoğlu,D.,Işık, O.,Akbolat,M., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, 2. Kavuncubaşı, Ş.,,Yıldırım, S., Hastane ve Sağlıkm Kuruluşları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, 3. Seçim.H., Hastane Yönetim ve Organizasyonu, A.Ü.Açıköğretim Fak. Yayın. 1985. 4. Aydın,D., Hastane Mimari Yapıları, TMMOB yayınları, 2007. 5. Kobus, R.L., (2008) Building type basics for healthcare facilities : a building type basics handbook (2nd ed.), New York : Wiley Academy
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sağlık kurumlarındaki finansal süreçler, hastane yönetim yapısı ve yönetici işlevleri, sağlık kurumlarında dış kaynaklardan yararlanma, örnek edinme ve temel yeteneklere yönelme konularında bilgi kazandırmak. Zaman, insan kaynakları yönetimi konularında bilgi edindirmek.
  Dersin İçeriği Sağlık kurumlarındaki finansal süreçler, hastane yönetim yapısı ve yönetici işlevleri, sağlık kurumlarında dış kaynaklardan yararlanma, örnek edinme ve temel yeteneklere yönelme, zaman ve insan kaynakları yönetimi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 3
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 4
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 4
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 4
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 2
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. 4
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. 3
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. 4
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster