ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Kurumlarında Sayısal Yöntemler SAY204 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlık kurumlarında kullanılan sayısal karar verme metodlarını bilir
  2-Sağlık kurumlarında yönetsel karar verme süreçlerini bilir
  3-Sağlık kurumları kuruluş yeri seçme ve bölüm yerleşim düzenlemesini bilir
  4-Sağlık hizmetlerinde kaynak tahisisini değerlendir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011515
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sağlık kurumları yöneticisi ve karar verme İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  2 Sağlık hizmetlerinin kapsamı ve güncel eğilimler İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  3 Sağlık kurumlarında yönetsel karar verme İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  4 Sağlık kurumlarında yönetsel karar verme İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  5 Sağlık kurumları kuruluş yeri seçme kararları İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  6 Sağlık kurumlarında bölüm yerleşim düzenlemesi İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  7 Sağlık kurumlarında iş tasarımı İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  8 Ara Sınav
  9 Sağlık kurumlarında kadrolama İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  10 Sağlık hizmetlerinde verimlilik ile ilgili eğilimler İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  11 Sağlık hizmetlerinde kaynak tahsis kararları İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  12 Sağlık hizmetlerinde kaynak tahsis kararları İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  13 Sağlık hizmetlerinde tedarik zinciri İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  14 Sağlık kurumlarında sıra bekleme modelleri ve kapasite planlama İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  15 Sağlık kurumlarında sıra bekleme modelleri ve kapasite planlama
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bulut
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike Esen Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Yücesan
  Kaynaklar Prof. Dr. A. Yaşar Özcan. Sağlık Kurumları Yönetiminde Sayısal Yöntemler Teknikler ve Uygulamalar. Nobel Yayın. 2013. Özcan, Y., (2005) Quantitative Methods in Health Care Management. Techniques and Applications. Jossey-Bass Inc. USA. Düzakın. E., ( 2005) İşletme Yöneticileri için Excel ile Sayısal Karar Verme Teknikleri Kare Yayınları İstanbul Austin J.C., (1995) Quantitative Analysis for Health Services Administration AUPHA/HAD Pres. Ann Arbor, Michigan.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sağlık kurumlarında sınırlı kaynakları etkin ve rasyonel kullanımda yararlanılacak sayısal karar verme metodlarını öğretmektir.
  Dersin İçeriği Sayısal karar verme metodları, Sağlık kurumlarında yönetsel karar verme, kuruluş yeri seçme ve bölüm yerleşim düzenlemesine yönelik karar verme süreçleri ve teknikleri, kaynak tahsis kararları ve kapasite planlama.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 4
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 1
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 4
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 5
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 4
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster