ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  SAĞLIK SOSYOLOJİSİ SAY209 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlığın sosyal belirleyicilerini açıklar.
  2-Sağlık istatistiklerini tanımlar.
  3-Sağlığın sosyal belirleyicilerinin toplum sağlığına etkisini açıklar.
  4-Toplum sağlığını koruyucu önlemleri sıralar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   86
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,87 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyoloji nedir? Sosyolojinin yöntem ilkeleri. Sosyoloji diğer bilim dalları ile ilişkisi K1- Bölüm 1
  2 Birey ve toplum. Toplumsal kurumlar K1- Bölüm 3
  3 Kültür ve toplum ? kültür ve sağlık ? hastalık ilişkisi K1- Bölüm 4
  4 Sağlık sosyolojisine giriş K1- Bölüm 1,2
  5 Tıp ve sosyoloji ilişkisi. Sağlık sosyolojisinin çalışma alanları K1- Bölüm 1
  6 Sosyal yapının sağlık ve hastalık üzerine etkisi K1- Bölüm 4
  7 Gıda ve sağlık K1- Bölüm 2,3
  8 Ara Sınav
  9 Bir sosyal sistem olarak sağlık ve hastalık K1- Bölüm 2,3
  10 Hastalık ve resmi kuruluş ilişkilerinin sosyo-kültürel yönü: Hasta-Hemşire-Hastane ilişkileri 1 K1- Bölüm 4,5
  11 Hastalık ve resmi kuruluş ilişkilerinin sosyo-kültürel yönü: Hasta-Hemşire-Hastane ilişkileri 2 K1- Bölüm 4,5
  12 Sosyal örgütlenme ve sağlık-hastalık sistemi K1- Bölüm 7
  13 Sağlık-hastalık yönünden beslenmeyi etkileyen sosyo-kültürel unsurlar K1- Bölüm 7,8
  14 Halkın sağlık ve hijyenle ilgili tutum ve inançlar sistemi K1- Bölüm 4,5
  15 Türkiye`de sağlık K1- Bölüm 8
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Banuçiçek Yücesan
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Sinan Bulut

  Ders Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bulut Dr. Öğretim Üyesi Ülkühan Bike Esen
  Kaynaklar K1- Cirhinlioğlu Z, (2019). Sağlık Sosyolojisi, (8. basım), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap YK1- Adak N (2016). Sağlık Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar, (1. Baskı) Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara YK2- Tecim E (2018). Sağlık Sosyolojisi, (1.Basım) Çizgi kitabevi, Konya
  Dersin Amacı Sağlığın sosyal belirleyicilerini açıklamak ve bu belirleyicilerin bireysel ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirmek.
  Dersin İçeriği Sağlık ve toplumun tanımı, sosyal yapı, işsizlik ve stresin sağlık, ulaşım, gıda, eşitsizlikler ve yaşlanmanın sağlık durumu üzerine etkisi, sağlık istatistiklerinin değerlendirilmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 3
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 1
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 1
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 5
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 1
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. -
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 2
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster