ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Politikalar SAY301 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlık Hizmeti sunumunda sosyal politikaların rolünü bilir
  2-Toplum Sağlığını Etkileyen Sosyal Politikaları bilir
  3-Sosyal Politikalar ve Sağlık Statüsü İlişkisini kavrar
  4-Sosyal Hizmetlerin Kurumsallaşmasında ki Değişimleri anlatır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   77
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,57 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyal Politika ve Sağlık Hizmeti Sunumu
  2 Sağlık Hizmeti sunumunda sosyal politikaların rolü
  3 Sağlık Hizmeti sunumunda sosyal politikaların rolü
  4 Sosyal politikalar ve sağlık statüsüne etkileri
  5 Uluslararası Sosyal Politikalar, Küreselleşme ve Sosyal Sağlık
  6 Türkiye`de Toplum Sağlığını Etkileyen Sosyal Politikalar
  7 Türkiye`de Toplum Sağlığını Etkileyen Sosyal Politikalar
  8 Ara Sınav
  9 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikalar
  10 Gelir Dağılımı, Eğitim, İstihdam, Barınma Alanlarında Uygulanan Sosyal Politikalar ve Sağlık Statüsü İlişkisi
  11 Gelir Dağılımı, Eğitim, İstihdam, Barınma Alanlarında Uygulanan Sosyal Politikalar ve Sağlık Statüsü İlişkisi
  12 Türkiye`de ve Dünyada Sosyal Politikalarda Belirleyici ve Uygulayıcı Kurumlar
  13 Türkiye?de Sosyal Sağlık
  14 Sosyal Hizmetlerin Kurumsallaşmasında ki Değişimler
  15 Çağdaş Hekimlik Yaklaşımı ve Sosyal Hizmetler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN
  Kaynaklar Ders Notları, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları Aysel Tokol ve Yusuf Alper, (2011). Sosyal Politika, Dora Yayınları, Bursa. Meryem Koray, (2008). Sosyal Politika, İmge Kitabevi, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sosyal politikanın kavramsal ve tarihsel gelişimini aktarmak, güncel sosyal politika sorunlarını irdelemek, sağlık ve sosyal politikalar arasındaki ilişkiyi değerlendirmek, yoksulluk olgusunu ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaları etkili aktörler ile birlikte tartışmaktır.
  Dersin İçeriği Sosyal politikanın kavramsal ve tarihsel gelişimi, güncel sosyal politika sorunları, sağlık ve sosyal politikalar arasındaki ilişki, yoksulluk olgusunu ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikalar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 3
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 2
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 1
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 3
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 3
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 2
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. 2
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. 2
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster