ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim SAY303 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Finansal raporlama araçlarını bilir.
  2-Finansal planlama yöntemlerini bilir.
  3-İşletme sermayesi yönetimi, nakit ve benzeri varlıkların yönetimini bilir.
  4-Alacakların yönetimi, stok yönetimi, sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesini yapar.
  5-Yabancı kaynakların yönetimi, öz kaynakların yönetimi, sermaye maliyeti ve fiyatlandırma konularını bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011717
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sağlık Kurumlarının Türlerine Göre Finansal Sistemleri Ve Finansal Raporlama Araçları
  2 Sağlık Kurumlarının Türlerine Göre Finansal Sistemleri Ve Finansal Raporlama Araçları
  3 Sağlık Kurumlarında Firma Değerinin Belirlenmesi Ve Yönetimi
  4 Sağlık Kurumlarında Kısa Süreli Finansal Planlama Yöntemleri
  5 Sağlık Kurumlarında Uzun Süreli Finansal Planlama Yöntemleri
  6 Sağlık Kurumlarında İşletme Sermayesi Yönetimi
  7 Sağlık Kurumlarında Nakit Ve Benzeri Varlıkların Yönetimi
  8 Ara Sınav
  9 Sağlık Kurumlarında Alacakların Yönetimi
  10 Sağlık Kurumlarında Stok Yönetimi
  11 Sağlık Kurumlarında Sermaye Bütçelemesi Ve Yatırım Kararları
  12 Sağlık Kurumlarında Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
  13 Sağlık Kurumlarında Yabancı Kaynakların Yönetimi
  14 Sağlık Kurumlarında Öz Kaynakların Yönetimi - Sermaye (Kaynak) Maliyeti Ve Fiyatlandırma
  15 Sağlık Kurumlarında Öz Kaynakların Yönetimi - Sermaye (Kaynak) Maliyeti Ve Fiyatlandırma
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT
  Kaynaklar İsmail Ağırbaş, (2014). Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitapevi.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sağlık kurumlarında finansal yönetim dersi ile, öğrencilere; finansman fonksiyonunun ve genel işletmeler ile hastane işletmeleri açısından finansal amaçlar, kamu hastane işletmelerinde finansal yönetim, finansal yönetim aracı olarak işletme bütçeleri, genel işletmeler ve hastane işletmelerinde finansal yönetim politikaları konularında bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Finansman fonksiyonunun ve genel işletmeler ile hastane işletmeleri açısından finansal amaçların tanımı, kamu hastane işletmelerinde finansal yönetim, finansal yönetim aracı olarak işletme bütçeleri, genel işletmeler ve hastane işletmelerinde finansal yönetim politikaları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. -
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 4
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 4
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 4
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. 1
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster