ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri SAY305 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlık bilgi sistemi ile ilgili kavramları açıklar.
  2-Hastane bilgi sistemlerini ve önemini açıklar.
  3-Bilgisayar tabanlı hasta kayıt sistemlerini tanımlar.
  4-Bilgisayar donanımı ve yazılımı hakkında bilgi sahibi olur.
  5-Sosyal güvenlik sistemlerini bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilgi Sistemlerine Giriş
  2 Bilgi Teknolojileri ve Sağlıkta Bilişim
  3 Sağlıkta Bilgi Sistemleri
  4 Sağlıkta Bilgi Sistemleri
  5 Hastane Bilgi sistemleri
  6 Hastane Bilgi sistemleri
  7 Şebeke ve İletişim Kavramı
  8 Ara Sınav
  9 Veri Yönetimi
  10 Klinik Bilgi Sistemleri Uygulamaları
  11 Sağlık Kurumlarında Yönetsel Bilgi Sistemleri
  12 Sağlık Kurumlarında Yönetsel Bilgi Sistemleri
  13 Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Uygulamalar
  14 Sağlık Bilgi Şebekeleri
  15 Sağlık Bilgi Şebekeleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN
  Kaynaklar Hasan Kürşat Güleş, (2006). Sağlık Bilişim Sistemleri, Nobel Akademik Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sağlık Kurumlarında bilgi sistemleri dersinin amacı, sağlık kurumlarında bilgi sistemlerinin gelişimi, bilgi sistemlerinin tasarlanması ve kurulumu, veri kalitesinin artırılması ve elektronik sağlık uygulamaları hakkında bilgi vermektir.
  Dersin İçeriği Bilgi Teknolojileri ve Sağlıkta Bilişim; Sağlıkta Bilgi Sistemleri; Bilgisayar Donanımı; Bilgisayar Yazılımı; Şebeke ve İletişim Kavramı; Veri Yönetimi; Klinik Bilgi Sistemleri Uygulamaları; Sağlık Kurumlarında Yönetsel Bilgi Sistemleri; Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Uygulamalar ve Sağlık Bilgi Şebekeleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 2
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 2
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. -
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 2
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 3
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 5
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster