ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Kurumlarında Üretim ve İşlemler Yönetimi SAY307 GÜZ 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Üretim kavramı Ve Üretim Yönetiminin Önemini Bilir.
  2-Sağlık İşletmelerinde Üretim Yönetiminin Önemi Ve Amacını Bilir
  3-Sağlık Hizmeti Üretimini Etkileyen Faktörleri Bilir
  4-Sağlık İşletmelerinde Malzeme Yönetim Sistemi Fonksiyonlarını Bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Üretim kavramı Ve Üretim Yönetiminin Önemi
  2 Üretim Yönetimi Fonksiyonları
  3 Sağlık İşletmelerinde Üretim Yönetiminin Önemi Ve Amacı
  4 Sağlık İşletmelerinde Üretim Çeşitleri
  5 Sağlık sektöründe hizmet üretimi
  6 Sağlık hizmeti üretimini etkileyen faktörler
  7 Sağlık hizmeti üretim kalitesiyle ilişkili kavramlar
  8 Ara Sınav
  9 Sağlık hizmeti üretim sürecinin geliştirilmesi
  10 Sağlık insan gücü planlaması
  11 Sağlık İşletmelerinde Üretim Yeri Seçimi
  12 Sağlık İşletmelerinde İş Yeri Düzenlemesi
  13 Sağlık İşletmelerinde Malzeme Yönetim Sistemi
  14 Sağlık İşletmelerinde Malzeme Yönetim Sistemi Fonksiyonları
  15 Sağlık İşletmelerinde Malzeme Yönetiminde Çağdaş Yöntemler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN
  Kaynaklar Sağlık Yönetimi, Ed: Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Beşir Kitabevi.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Üretim yönetimi alanındaki temel kavramları ve başlıca karar konularını ortaya koymak, üretim/işlemler yönetimindeki başlıca yöntem ve araçları tanıtmak ve uygulamak. Sağlık hizmeti üretim sürecini değerlendirmek.
  Dersin İçeriği Sağlık İşletmelerinde Üretim Yönetiminin Önemi Ve Amacı, Sağlık hizmeti üretimini etkileyen faktörler, Sağlık hizmeti üretim sürecinin geliştirilmesi, Sağlık İşletmelerinde Malzeme Yönetim Sistemi Fonksiyonları ve Malzeme Yönetiminde Çağdaş Yöntemler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 3
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. -
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 5
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 4
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 5
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster