ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Yönetiminde İşletme Hukuku SAY309 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlık kurumları açısından işletme hukuku kavramlarını tanımlar.
  2-Ticari işi ve sonuçlarını bilir.
  3-Ticari defterler ve ticaret sicili hakkında bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   91
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,03 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İşletme hukukun sağlık yönetimi açısından önemi
  2 Ticari işletmenin tanımı, unsurları, hukuki niteliği
  3 Tacirin tanımı ve tacir olmanın hukuki sonuçları
  4 Kıymetli evrak tanımı ve kıymetli evrak hakkında genel bilgiler
  5 Vergi hukukunun konusu ve vergi türleri
  6 İş hukukunun konusu, kaynakları, temel kavramları
  7 İş sözleşmesinin tanımı, işçi ve işverenin hak ve borçları
  8 Ara Sınav
  9 İş sözleşmesinin tanımı, işçi ve işverenin hak ve borçları
  10 Sosyal sigortalar ve sosyal sigortalar mevzuatında öngörülen sigorta türleri
  11 Sosyal sigortalar ve sosyal sigortalar mevzuatında öngörülen sigorta türleri
  12 Marka ve Haksız Rekabet
  13 Cari hesap
  14 Sosyal güvenliğin tanımı, sosyal güvenlik rejimleri
  15 Sosyal güvenliğin tanımı, sosyal güvenlik rejimleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Ü. Ülkühan Bike ESEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Ü. Sinan BULUT
  Kaynaklar Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Ankara, 2012
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Dersin amacı, ticaret hukukunun genel ilkelerini ve teorilerini incelemek ve sağlık yönetimi açısından önemini değerlendrimek.
  Dersin İçeriği İşletme hukukun sağlık yönetimi açısından önemi, ticari işletmenin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, sosyal sigortalar ve sosyal sigortalar mevzuatında öngörülen sigorta türleri, sosyal güvenliğin tanımı, sosyal güvenlik rejimleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. -
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 3
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. -
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 2
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. 5
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster