ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri SAY304 BAHAR 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dünyadaki farklı sağlık sistemlerini açıklar.
  2-Türkiye`deki sağlık sistemlerini bilir ve sınıflandırır.
  3-Dünyadaki ve Türkiye`deki sağlık sistemlerini karşılaştırır.
  4-Karşılaştırmalı verileri yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   107
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,57 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sağlık Sistemlerine Giriş
  2 Dünyadaki Sağlık Sistemlerinin İncelenmesi
  3 Dünyadaki Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılması
  4 Türkiye Sağlık Sisteminin İncelenmesi
  5 Türkiye Sağlık Sisteminin İncelenmesi
  6 Türkiye Sağlık Sisteminin İncelenmesi
  7 Dünya ve Türkiye Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması
  8 Ara Sınav
  9 Dünya ve Türkiye Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması
  10 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Yaklaşımının Tanıtılması
  11 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Yaklaşımının Tanıtılması
  12 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Hakkındaki Çalışmalar
  13 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Hakkındaki Çalışmalar
  14 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Hakkındaki Çalışmaların Kullanım Alanları
  15 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Hakkındaki Çalışmaların Kullanım Alanları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN
  Kaynaklar Hasan Hüseyin Yıldırım Türkan Yıldırım, Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve Sağlık Sistemleri, ABSAM, 2011 Hasan Hüseyin Yıldırım, Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları, Absam Erdal Sargutan, (2006). Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Hacettepe Yayınevi.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Farklı tipteki ülke sağlık sistemlerini karşılaştırarak, sağlık sistemlerinin toplumun sağlık düzeyi üzerindeki etkisini ortaya koymak.
  Dersin İçeriği Dünyada ve Türkiye`deki sağlık sistemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 3
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 5
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. -
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 2
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 2
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster