ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tıbbi Etik, Hasta ve Çalışan Hakları SAY310 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hasta hakları ile ilgili temel kavramları bilir.
  2-Hasta haklarına zemin oluşturan temel insan haklarını bilir.
  3-Anayasanın hasta haklarını ilgilendiren bölümlerini bilir.
  4-Hasta hakları kavramının Türkiye`deki ve Dünya`daki tarihsel gelişim sürecini bilir.
  5-Hasta hakları yönetmeliğinin içeriğini bilir.
  6-Hasta hakları biriminin işleyişini bilir.
  7-Hasta hakları uygulamaları ile ilgili uluslararası farklılıkları bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   63
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,1 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Etik ve Ahlak
  2 Etik Sistemleri ve Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörler
  3 Etik Sistemleri ve Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörler
  4 Meslek Etiği
  5 Hasta Hakları İle İlgili Temel Kavramlar
  6 Hasta Haklarına Dayanak Oluşturan Temel İnsan Hakları
  7 Anayasada Hasta Hakları İle İlgili Hükümler
  8 Ara Sınav
  9 Hasta Hakları Kavramının Tarihsel Gelişimi
  10 Hasta Hakları Yönetmeliği
  11 Sağlık Kurumlarında Hasta Hakları İle İlgili Birimler
  12 İş Hukukunun Uygulanması ve İş Sözleşmesi Kavramı
  13 Sosyal Güvenlik Kavramı
  14 Sosyal Güvenlik Kavramı
  15 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Düzenlemeleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN
  Kaynaklar Hasta hakları ile ilgili makaleler, hasta hakları yönetmeliği, İş Kanunu.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Hasta haklarının, tarihsel gelişim sürecinin, sağlık kuruluşlarında hasta haklarının ve ilgili birimlerin işleyişini öğretmek.
  Dersin İçeriği Hasta haklarının tarihçesi, hasta hakları yönetmeliği bağlamında hasta hakları, hizmetten genel olarak faydalanma hakkı, hasta haklarının hukuki boyutu, sağlık kurumlarında hasta hakları ile ilgili birimler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 2
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 3
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 3
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 5
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. -
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 2
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. 3
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. 5
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster