ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Yönetimi Mesleki Uygulama I SAY401 GÜZ 0+24 Z 16
  Öğrenme Çıktıları
  1- Öğrenciler bir sağlık kuruluşundaki idari işlemleri bilir
  2-Öğrenciler bir sağlık kuruluşundaki mali işlemleri bilir
  3-Öğrenciler bir sağlık kuruluşundaki teknik işlemleri bilir
  4-Öğrenciler bir sağlık kuruluşundaki destek hizmetleri işlemlerini bilir
  5-Öğrenciler bir sağlık kuruluşundaki yönetsel işlemleri bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1424336
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler103515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   466
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     15,53 ---- (16)
  Dersin AKTS Kredisi   16
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sağlık kurumlarının idari, mali, destek, teknik ve diğer ilgili hizmet birimlerinde uygulama İlgili birim çalışma usullerini araştırmak
  2 Sağlık kurumlarının idari, mali, destek, teknik ve diğer ilgili hizmet birimlerinde uygulama İlgili birim çalışma usullerini araştırmak
  3 Sağlık kurumlarının idari, mali, destek, teknik ve diğer ilgili hizmet birimlerinde uygulama İlgili birim çalışma usullerini araştırmak
  4 Sağlık kurumlarının idari, mali, destek, teknik ve diğer ilgili hizmet birimlerinde uygulama İlgili birim çalışma usullerini araştırmak
  5 Sağlık kurumlarının idari, mali, destek, teknik ve diğer ilgili hizmet birimlerinde uygulama İlgili birim çalışma usullerini araştırmak
  6 Sağlık kurumlarının idari, mali, destek, teknik ve diğer ilgili hizmet birimlerinde uygulama İlgili birim çalışma usullerini araştırmak
  7 Sağlık kurumlarının idari, mali, destek, teknik ve diğer ilgili hizmet birimlerinde uygulama İlgili birim çalışma usullerini araştırmak
  8 Ara Sınav
  9 Sağlık kurumlarının idari, mali, destek, teknik ve diğer ilgili hizmet birimlerinde uygulama İlgili birim çalışma usullerini araştırmak
  10 Sağlık kurumlarının idari, mali, destek, teknik ve diğer ilgili hizmet birimlerinde uygulama İlgili birim çalışma usullerini araştırmak
  11 Sağlık kurumlarının idari, mali, destek, teknik ve diğer ilgili hizmet birimlerinde uygulama İlgili birim çalışma usullerini araştırmak
  12 Sağlık kurumlarının idari, mali, destek, teknik ve diğer ilgili hizmet birimlerinde uygulama İlgili birim çalışma usullerini araştırmak
  13 Sağlık kurumlarının idari, mali, destek, teknik ve diğer ilgili hizmet birimlerinde uygulama İlgili birim çalışma usullerini araştırmak
  14 Sağlık kurumlarının idari, mali, destek, teknik ve diğer ilgili hizmet birimlerinde uygulama İlgili birim çalışma usullerini araştırmak
  15 Sağlık kurumlarının idari, mali, destek, teknik ve diğer ilgili hizmet birimlerinde uygulama İlgili birim çalışma usullerini araştırmak
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bulut Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike Esen Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Yücesan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar STAJ YAPILAN BİRİMLER İLE İLGİLİ GÜNCEL MEVZUAT, MAKALE VE KİTAPLAR
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sağlık birimlerinin idari, mali ve teknik fonksiyonlarının işleyişinin öğrenciler tarafından görülmesi, işleyişin takibinin yapılması ve teorik bilginin pratiğe uygulanmasının öğretilmesi amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Sağlık kurumalarının idari, mali ve teknik birimlerinin işleyişinin görülmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 4
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 4
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 3
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 4
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 3
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 3
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. 4
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. 3
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 2
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. 1
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. 4
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster