ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Avrupa Birliği ve Sağlık Politikaları SAY405 GÜZ 2+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlık politikası ve planlaması ile ilgili temel kavramları bilir
  2-Sağlık politikalarını tartışır
  3-Değişen sağlık sistemini yorumlar ve planları oluşturur.
  4-Avrupa Birliği ve süreçler ile ilgili bilgi sahibi olur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1012020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   136
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,53 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sağlık politikası ve planlaması ile ilgili temel kavramlar İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  2 Sağlık politikalarını belirleyen faktörler İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  3 Avrupa Birliği tanımı, kurulması, işleyişi İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  4 Avrupa Birliği ile ilgili günümüzdeki durumu ve sağlık politikaları ile bağlantıları İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  5 Sağlık hizmetlerinde önceliklendirme İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  6 Kamu sağlık politikalarının oluşturulması, Mevcut politika ve yasaların sağlık kuruluşlarına etkileri. İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  7 Sağlık göstergeleri İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  8 Ara Sınav
  9 Sağlık politikası belirleme süreci İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  10 Sağlık politikası uygulama süreci İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  11 Sağlık politikalarının dönemlere göre incelenmesi İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  12 Sağlık politikalarının dönemlere göre incelenmesi İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  13 Türk sağlık politikaları İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  14 Küreselleşme sürecinin sağlık hizmetlerine etkileri İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  15 Sağlık hizmetlerinde planlama yöntemleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öür Üyesi Sinan Bulut
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Yücesan
  Kaynaklar Hasan Hüseyin Yıldırım , Türkan Yıldırım, Avrupa Birliği?ne Üyelik Sürecinde Türkiye Sağlık Sektörü Araştırmaları, Absam Yayınları 2016. Hasan Hüseyin Yıldırım, Türkan Yıldırm, Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve Sağlık Sistemleri, Absam Yayınları. 2015 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Nüfus Üreme Sağlığı, Bin Yılın Kalkınma Hedefleri, 2008 Health Care Quality Outcomes Management, Health &Administration Development Group, Gulledege J.,Apsen Publishers,1999,USA Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Hayran O., Sur H, Çevik Matbaası, 1998, İstanbul Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri, Ankara, 2003-2008 -www.thd.org.tr Coskun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Ülkemizdeki sağlık politikalarının geçirdiği değişimi ve günümüzde geldiği noktayı incelemektir.
  Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık politikası ve planlaması ile ilgili temel kavramları, Sağlık politikalarını belirleyen faktörleri, Avrupa Birliğini ve konu ile ilgili günümüzdeki durumu ve sağlık politikaları ile bağlantılarını, Kamu sağlık politikalarının oluşturulmasını, Mevcut politika ve yasaların sağlık kuruluşlarına etkilerini, Sağlık politikalarının dönemlere göre incelenmesini, Sağlık hizmetlerinde planlama yöntemlerini öğrenmeyi sağlar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 4
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 5
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 3
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 2
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. -
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. -
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. 3
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster