ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Turizmi SAY406 BAHAR 2+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlık turizminin tanımını, turizm içindeki yeri ve önemini bilir.
  2-Sağlık turizminin gelişimini ve gelişim nedenlerini ifade eder.
  3-Sağlık turizmi sektörüyle ilgili uygulamada olan yasal düzenlemeleri tartışır.
  4-Türkiye`de ve dünyadaki sağlık turizmi politikalarını analiz edip değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1012020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   136
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,53 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turizm, sağlık, güvenlik, turist sağlığı kavramları İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  2 Sağlık ve turizm ilişkisi, Turizm içindeki yeri ve önemi. İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  3 Türkiye?de sağlık turizmi temel kavramları İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  4 Sağlık turizminin gelişmesi ve gelişme nedenleri. İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  5 Sağlık turizmi arzını oluşturan faktörler İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  6 Sağlık turizminde doğal koşullar ve çevre İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  7 Sağlık turizmi talebini etkileyen faktörler İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  8 Ara Sınav
  9 Sağlık turizminde pazarlama ve lojistik İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  10 Sağlık turizminde faaliyet gösteren işletmeler İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  11 Tıbbı tedavi sunan sağlık turizmi işletmeleri İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  12 Termal tedavi sunan sağlık turizmi işletmeleri İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  13 Türkiye?de ve dünyada sağlık turizmi uygulamaları İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  14 Turist sağlığı ile ilgili başlıca kurum ve kuruluşlar, görev, yetki ve sorumlulukları İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  15 Sağlık turizmi politikaları İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr Üyesi Banuçiçek Yücesan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bulut
  Kaynaklar 1- Dilaver Tengilimoğlu (2013), Sağlık Turizmi, Siyasal Kitabevi 2- SATURK Sağlık turizmi yayınları: http://www.saturk.gov.tr/yayinlar.html 3- Sevim Koyunoğlu, (2003), Turist sağlığı: turizm sigortası ve tüketicinin korunması, Detay yayıncılık, ANKARA 4- Ahmet İncekara, (1996), Sağlık turizminde jeo-termal kaynaklar, İto yayını, İSTANBUL
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, sağlık turizmi ile ilgili kavramların bilinmesi, sağlık turizminin gelişiminin incelenmesi, sağlık turizmi sektörünün incelenmesi ve Türkiye ve dünyadaki sağlık turizminin analiz edilmesidir.
  Dersin İçeriği Sağlık turizminin tanımı, turizm içindeki yeri ve önemi, Türkiye`de ve Dünyada sağlık turizmi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 3
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 4
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 2
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 3
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. -
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 3
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. 2
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster