ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Ekonomisi SAY208 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ekonomi bilimine özgü temel kavramları bilir
  2-Sağlık hizmetlerinde arz ve talep durumunu açıklar
  3-Sağlık ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişkiyi tartışır
  4-Sağlık harcamalarını analiz eder
  5-Güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011212
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   137
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,57 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ekonomi bilimi ve temel kavramlar İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  2 Sağlık ve sağlık statüsü İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  3 Sağlık ekonomisi gelişimi İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  4 Sağlık hizmetleri arzı İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  5 Sağlık hizmetleri talebi İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  6 Sağlık hizmetleri pazarı İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  7 Sürdürülebilir kalkınma ve sağlık İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  8 Ara Sınav
  9 Finansman sistemleri İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  10 Sağlık hizmetlerinde performans ve geri ödeme İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  11 İktisadi planlama İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  12 Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  13 Sağlık harcamaları İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  14 Sağlık sektörü finansal sorunlar İlgili konunun araştırılması ve çalışılması
  15 Sağlık sektörü finansal sorunlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bulut
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr Üyesi Ülkühan Bike Esen Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Yücesan
  Kaynaklar Prof. Dr. Yusuf Çelik, Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sağlık sektörüne ilişkin kavram ve metodolojisinin öğretmeyi, sağlık ekonomisi analizi yapabilmeyi, Türk sağlık ekonomisinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Ekonomi bilimine özgü temel kavramlar, Sağlık hizmetlerinde arz ve talep durumu, Sağlık ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişki, Ekonomik değerlendirme teknikleri, güncel sağlık ekonomisine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 4
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 4
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 3
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 4
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 2
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 3
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. 1
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster