ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Bilimlerinde İngilizce I FZD301 GÜZ 2+0 Fakülte BD 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlık sektöründeki uluslararası çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Uluslararası anlamda alanla ilgili akademik dilin nasıl kullanıldığını bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   58
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,93 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sağlık kurumları yönetim modelleri ile ilgili makale çevirisi
  2 Sağlık kurumları yönetim modelleri ile ilgili makale çevirisi
  3 Sağlık hizmetlerinde kalite değerlendirmesi ile ilgili makale çevirisi
  4 Sağlık sektöründe yönetim faaliyetleri ile ilgili makale çevirisi
  5 Sağlıkta performans yönetimi ile ilgili makale çevirisi
  6 Sağlıkta pazarlama faaliyetleri ile ilgili makale çevirisi
  7 Sağlık sektöründe insan kaynakları yönetimi ile ilgili makale çevirisi
  8 Sağlık sektöründe araştırma-geliştirme faaliyetleri ile ilgili makale çevirisi
  9 Sağlık kurumlarında tesis yönetimi ile ilgili makale çevirisi
  10 Sağlık sektöründe halkla ilişkiler faaliyetleri ile ilgili makale çevirisi
  11 Sağlık sisteminin finansmanı ile ilgili makale çevirisi
  12 Halk sağlığı hizmetleri ile ilgili makale çevirisi
  13 Halk sağlığı hizmetleri ile ilgili makale çevirisi
  14 Koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili makale çevirisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Alana özgü yapılmış uluslararası bilimsel çalışmalar hakkında bilgi vermek.
  Dersin İçeriği Sağlık sektörünün tümünü ilgilendiren konularda uluslararası nitelikteki bilimsel çalışmaların incelenmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 3
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 3
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 2
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. -
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. -
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. -
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 5
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster