ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Kurumlarında Genel Muhasebe I SAY101 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Muhasebenin temel kavramlarını öğrenir.
  2-Sağlık Kurumlarında, muhasebe eşitliği, hâsılat ve maliyetleri belirleyebilir.
  3-Muhasebe döngüsünü tamamlayabilir.
  4-Sağlık Kurumlarında tutulan temel muhasebe tablolarını anlar ve doğru şekilde kullanır
  5-Temel düzeyde, kaydı gereken işlemleri ilgili deftere kaydedebilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1012525
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel Bilgiler, Muhasebenin Tanımı Ve Türleri,
  2 Temel Muhasebe Eşitliği, Varlık, Borç ve Özkaynak, Gelir ve Giderler
  3 Hesap Kavramı, Hesapların İşleyiş Biçimi, Kayıt Sürecindeki Aşamalar Ve Muhasebede Kayıt Ortamları, Yevmiye Defteri, Defter-İ Kebir (Büyük Defter), Temel Finansal Tabloların Genel Tanıtımı
  4 Ayarlama Kayıtları, Ayarlama Kayıtlarının Türleri, Kesin Mizanın Hazırlanması
  5 Tekdüzen Hesap Planı Ve İşleyişi
  6 Kapanış Kayıtları, Gelir Ve Gider Hesaplarının Kapatılması, Bilanço Kalemlerinin Kapatılması
  7 Kapanış Kayıtları, Gelir Ve Gider Hesaplarının Kapatılması, Bilanço Kalemlerinin Kapatılması
  8 Ara Sınav
  9 Hazır Değerler (Türk Parası İşlemleri, Yabancı Paralı İşlemler, Türk Parasına ve Yabancı Paralara İlişkin Envanter ve Değerleme İşlemleri)
  10 Hazır Değerler (Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri, Diğer Hazır Değerler)
  11 Menkul Kıymetler
  12 Menkul Kıymetler
  13 Alacakların Sınıflandırılması, Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar, Alacaklar ve Çeşitli Ticari İşlemler
  14 Alacakların Sınıflandırılması, Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar, Alacaklar ve Çeşitli Ticari İşlemler
  15 Alacakların Değerlenmesi, Reeskont İşlemler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ülkühan Bike Esen

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bulut
  Kaynaklar Prof. Dr. Orhan Sevilengül. Genel Muhasebe. Gazi Kitabevi. Prof. Dr. Mehmet Sayarı. Financial Accounting, Gazi Kitabevi.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sağlık Kurumlarının muhasebe birimlerinde gerçekleşen kaydı gereken işlemlerin ülkemizde geçerli muhasebe kuralları çerçevesinde kaydedilmesi, kayıtlar sonucunda mali tabloların düzenlenmesi ve yorumlanması.
  Dersin İçeriği Muhasebenin tanımı, muhasebenin fonksiyonları, muhasebenin temel kavramları, muhasebecilik mesleği, hesap kavramı, hesabın şekli, hesaplara ilişkin terimler, hesapların işleyiş kuralları. Muhasebe defterleri ve kayıt şekli.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 2
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 4
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 5
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 4
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 4
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. 1
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. 3
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster