ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Kurumlarında Genel Muhasebe II SAY102 BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlık Kurumlarının çeşitli işlemlerinin kaydedilmesi sürecini öğrenir,
  2-Süreci finansal analiz ve karar alma süreçleriyle bütünleştirir
  3-Sağlık Kurumlarında gerekli mali tabloları hazırlar
  4-Sağlık Kurumlarında tutulan temel muhasebe tablolarını anlar ve doğru şekilde kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1012525
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Stoklar
  2 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri, Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
  3 Diğer Dönen Varlıklar
  4 Duran Varlıklar, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar
  5 Mali Duran Varlıklar
  6 Maddi Duran Varlıklar
  7 Diğer Duran Varlıklar
  8 Ara Sınav
  9 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  10 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
  11 Öz kaynaklar
  12 Gelir Kavramı ve Unsurları, Gelir Hesaplarının işleyişi
  13 Brüt Satışlar, Satış İndirimleri, Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar, Olağan Dışı Gelir ve Karlar
  14 Gider Hesaplarının İşleyişi, Envanter İşlemleri
  15 Gider Hesaplarının İşleyişi, Envanter İşlemleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bulut
  Kaynaklar Prof. Dr. Orhan Sevilengül. Genel Muhasebe. Gazi Kitabevi.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sağlık kurumlarının muhasebe birimlerinde gerçekleşen kaydı gereken işlemlerin ülkemizde geçerli muhasebe kuralları çerçevesinde kaydedilmesi, kayıtlar sonucunda mali tabloların düzenlenmesi ve yorumlanması.
  Dersin İçeriği Stoklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir ve gider hesapları, envanter işlemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 4
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 3
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 5
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 4
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 4
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. 2
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. 3
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster