ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Yönetiminde İşletme Matematiği SAY110 BAHAR 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Matematiğe ilişkin sayı kümeleri, denklem, eşitsizlik gibi temel kavramları bilir
  2-Matematiğe ilişkin sayı kümeleri, denklem, eşitsizlik gibi temel kavramları bilir
  3-Sağlık Kurumlarında kullanılan tabloları oluşturur ve yorumlar
  4-Problemleri analiz eder ve çözer
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   111
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,7 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Matematik ile ilgili temel kavramlar
  2 Sayı kümeleri, tam sayılar, rasyonel sayılar
  3 Üslü Sayılar, Köklü Sayılar
  4 Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
  5 Birinci ve ikinci dereceden Denklemler
  6 Oran- Orantı
  7 Yüzde, Kar - Zarar Problemleri
  8 Ara Sınav
  9 Yüzde, Kar - Zarar Problemleri
  10 Kümeler, Bağıntı- Fonksiyon
  11 Kümeler, Bağıntı- Fonksiyon
  12 Tablo - Grafik Okuma
  13 Tablo - Grafik Okuma
  14 Sayısal Mantık
  15 Sayısal Mantık
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bulut
  Kaynaklar Temel Matematik Cilt I. Kartal M., Karagöz Y., Kartal Z. Nobel Yayıncılık. 6. Basım, 2009.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci, temel matematik kavramlarını öğrenecek; sağlık kurumlarında problemlerin çözümünde matematiksel araçları kullanabilme yetisine kavuşacak; problemi doğru çözebilme yetkinliğine ulaşacaktır.
  Dersin İçeriği Matematiğe ilişkin sayı kümeleri, denklem, eşitsizlik gibi temel kavramlar, matematiksel analiz yöntemleri, tablo grafik yorumlama ve problem çözme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 2
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. -
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 4
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 5
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 4
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster