ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi SAY203 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Temel maliyet kavramlarını öğrenir,
  2-Sağlık işletmelerinde maliyetleri tanımlar ve maliyet unsurlarını sınıflar,
  3-Sağlık hizmetlerinin birim maliyetlerini hesaplar,
  4-Karar almada maliyet bilgilerinin kullanımını öğrenir,
  5-Maliyet hakim kar analiz yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1012525
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Maliyet Tanım ve Kavramları
  2 Maliyet Tanım ve Kavramları
  3 Maliyet Muhasebesi ve Sağlık Kurumlarındaki Yeri
  4 Sağlık Kurumlarındaki Giderlerin Sınıflandırılması
  5 Maliyet Yöntemleri
  6 Sağlık Kurumlarında Maliyet Unsurları ve Yönetimi
  7 Sağlık Kurumlarında Maliyet Unsurları ve Yönetimi
  8 Ara Sınav
  9 Giderlerin Kaydedilmesi
  10 Giderlerin Birinci Dağıtımı
  11 Giderlerin İkinci Dağıtımı
  12 Sağlık Yönetiminde Karar Almada Maliyet Bilgilerinin Kullanılması
  13 Sağlık Yönetiminde Karar Almada Maliyet Bilgilerinin Kullanılması
  14 Maliyet Hacim Kar İlişkisi
  15 Maliyet Hacim Kar İlişkisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bilgehan Tekin

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT
  Kaynaklar Tatar M, Mollahaliloğlu S, Şahin B, Aydın S, Maresso A, Hernández- Quevedo C. Turkey: Health system review. Health Systems in Transition, 2011, 13(6):1-186. Akar, Çetin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Ders Notları, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Ankara, 2002 Akar Çetin - Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Hastane işletmelerinde maliyet muhasebesi sistemlerinin kuruluşu ve maliyet muhasebesi tekniklerinin kullanımının öğretimidir.
  Dersin İçeriği Sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi sisteminin kuruluş amaçları ve kuruluş aşamaları hakkında bilgiler maliyet unsurları, maliyet muhasebesi yöntemleri ve maliyet muhasebesi sistemleri ve teknikleri, hastanelerde kullanım imkanları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 3
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 3
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 5
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 4
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 4
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. 3
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster