ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Nozokomiyal Enfeksiyonlar BES363 GÜZ-BAHAR 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Nozokomiyal enfeksiyonları ve etiyolojisini açıklar.
  2-Nozokomiyal enfeksiyonların önemi ve yönetimini açıklar.
  3-Nozokomiyal enfeksiyonların bulaşma yollarını ve korunma yollarını açıklar.
  4-Nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik kullanımı arasındaki ilişkiyi gösterir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)11222
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011111
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   76
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,53 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Enfeksiyon hastalıklar ile ilgili tanımlar, Nozokomiyal enfeksiyonların önemi
  2 Nozokomiyal infeksiyonlara neden olan mikroorganizmalar
  3 Nozokomiyal enfeksiyonların genel bulaşma yolları
  4 Enfeksiyon hastalıkların oluşumu
  5 Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonları
  6 Nozokomiyal cerrahi alan enfeksiyonlar
  7 Nozokomiyal kan dolaşımı enfeksiyonları
  8 Ara Sınav
  9 Nozokomiyal infeksiyonlarda personel sağlığı
  10 Hastane enfeksiyon kontrol komitesi ve görevleri
  11 Nozokomiyal enfeksiyonların kontrol önlemleri ve yönetimi
  12 Nozokomiyal enfeksiyonlarda sürveyans
  13 Nozokomiyal infeksiyonlarının kontrolünde mikrobiyoloji laboratuvarının rolü
  14 Hastane atık yönetimi
  15 Nozokomiyal enfeksiyonlar ile mücadelede antibiyotik kullanımı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Şinasi AŞKAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Altındiş M. (2010). Hemşireler için mikrobiyoloji, Nobel Kitabevi, İstanbul. Alp E. ve ark. (2012) Enfeksiyon Kontrol Programı. Hastane enfeksiyonlarından korunma el kitabı. Yüce A., Çakır N.(2009) Hastane İnfeksiyonları.Güven kitabevi, izmir.
  Yardımcı Kitap Görak G., Savaşer S., Yıldız S. (2011), Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği. İstanbul Tıp Kitabevi. Aksakoğlu G., Ellidokuz H. (1996), Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş İlkeleri, Açılım yayıncılık, İzmir.
  Dersin Amacı Örnek olgularla Nozokomiyal enfeksiyonların etiyolojisi, epidemiyolojisi, klinik belirtileri, bulaşma yolları, koruma ve kontrol önlemleri hakkında bilgilendirme sağlanması ve çalışma hayatında bu bilgi ve becerilerini kullanarak hastane enfeksiyonlarını en aza indirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. -
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. 2
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 2
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. -
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. 1
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. -
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. 1
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster